Voorbeeld aanmaning huurachterstand

Voorbeeld aanmaning huurachterstand, wanneer de huurder de achterstand niet betaalt kan je een aanmaning sturen. Bekijk hier de standaard aanmaning procedure

Voorbeeld aanmaning huurachterstand

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger       

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: voorbeeld aanmaning achterstallige huur

 

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

 

Uit onze administratie is gebleken dat u ondanks onze eerdere herinneringen de onderstaande huurachterstand nog niet heeft voldaan. Inmiddels is de achterstand opgelopen tot een bedrag van (bedrag), zie onderstaand overzicht:

 

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

 

Door het niet voldoen van de bovenstaande huurachterstand bent u in verzuim.

Wij sommeren u alsnog bovenstaande vordering binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

 

Dit is een laatste aanmaning. Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, geven wij de incasso uit handen en zullen er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening worden gebracht a EURO (bedrag).

 

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanmaning huurachterstand 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger       

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: voorbeeld aanmaning achterstallige huur 2

 

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

 

Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van de achterstallige huur nog niet mogen ontvangen. Inmiddels is de achterstand verder opgelopen, zie onderstaand overzicht voor de specificatie:

 

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

 

TOTAAL                                                                                           Openstaand bedrag

 

Wij sommeren u alsnog bovenstaande huurachterstand binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

 

Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, zien wij ons genoodzaakt de incasso van de huurachterstand uit handen te geven aan een incassobureau. In dat geval zullen de wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.

 

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanmaning huurachterstand

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger       

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: voorbeeld aanmaning achterstallige huur 3

 

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

 

Helaas blijkt uit onze administratie dat u een achterstand heeft met de huur. Ondanks dat wij u meerdere malen een herinnering hebben gestuurd, is de achterstand nog niet voldaan. Momenteel bedraagt de achterstand (bedrag), zie onderstaand overzicht. Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van de achterstallige huur nog niet mogen ontvangen. Inmiddels is de achterstand verder opgelopen, zie onderstaand overzicht voor de specificatie:

 

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

 

TOTAAL                                                                                           Openstaand bedrag

 

Wij verzoek u met klem alsnog bovenstaande huurachterstand binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

 

Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, zien wij ons genoodzaakt de incasso van de huurachterstand uit handen te geven aan een incassobureau. In dat geval zullen de wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.

 

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld herinneringen

Voorbeeld aanmaning huurachterstand 1

Voorbeeld herinnering huurachterstand 2

Voorbeeld herinnering huurachterstand 3

Lees meer over achterstallige huur bij het juridisch loket