Voorbeeld aanmaning huurachterstand

Voorbeeld aanmaning huurachterstand, wanneer de huurder de achterstand niet betaalt kan je een aanmaning sturen. Bekijk hier de standaard aanmaning procedurebekijk-alle-aanmanigen-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


Incassotraject

Als je factuur niet wordt betaald of een bepaalde verplichtiing niet wordt nagekomen, gelden de volgende stappen voor het incassotraject:

  1. Eerste aanmanig: Hierin herinner je eraan dat er een openstaande verplichting is;
  2. Tweede aanmaning: In de tweede aanmaning herinner je wederom dat er nog aan een bepaalde verplichting moet worden voldaan en geef je daarbij aan dat als de verplichting niet woredt nagekomen er stappen ondernomen zullen worden; 
  3. Dagvaarding: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot dagvaarding;
  4. Gerechtelijke incasso: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot gerechtelijke incasso, waarbij de hulp van een deurwaarder wordt ingeschakeld.
  5. Executie: Wanneer jij door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kan de rechter overgaan op executie. Daarbij wordt verplicht tot het nakomen van de verplichting en kan bij uitblijven daarvan worden overgegaan tot bijvoorbeeld de beslag of verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.  


Vaak wordt voor het incassotraject een extern bedrijf ingeschakeld die het traject voor je zal overnemen. Hierdoor weet je zeker dat alle stappen goed doorlopen worden en zal je er niet te veel werk aan hebben. Incassobureaus werken vaak op no-cure-no-pay basis, wat inhoudt dat je alleen betaalt op het moment dat de vordering geint is. Ook kan je een vast bedrag afspreken met een incassobureau. 


Voorbeeld aanmaning huurachterstand

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger       

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: voorbeeld aanmaning achterstallige huur

 

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

 

Uit onze administratie is gebleken dat u ondanks onze eerdere herinneringen de onderstaande huurachterstand nog niet heeft voldaan. Inmiddels is de achterstand opgelopen tot een bedrag van (bedrag), zie onderstaand overzicht:

 

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

 

Door het niet voldoen van de bovenstaande huurachterstand bent u in verzuim.

Wij sommeren u alsnog bovenstaande vordering binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

 

Dit is een laatste aanmaning. Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, geven wij de incasso uit handen en zullen er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening worden gebracht a EURO (bedrag).

 

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanmaning huurachterstand 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger       

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: voorbeeld aanmaning achterstallige huur 2

 

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

 

Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van de achterstallige huur nog niet mogen ontvangen. Inmiddels is de achterstand verder opgelopen, zie onderstaand overzicht voor de specificatie:

 

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

 

TOTAAL                                                                                           Openstaand bedrag

 

Wij sommeren u alsnog bovenstaande huurachterstand binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

 

Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, zien wij ons genoodzaakt de incasso van de huurachterstand uit handen te geven aan een incassobureau. In dat geval zullen de wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.

 

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanmaning huurachterstand

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger       

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: voorbeeld aanmaning achterstallige huur 3

 

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

 

Helaas blijkt uit onze administratie dat u een achterstand heeft met de huur. Ondanks dat wij u meerdere malen een herinnering hebben gestuurd, is de achterstand nog niet voldaan. Momenteel bedraagt de achterstand (bedrag), zie onderstaand overzicht. Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van de achterstallige huur nog niet mogen ontvangen. Inmiddels is de achterstand verder opgelopen, zie onderstaand overzicht voor de specificatie:

 

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

Factuurnummer         Factuurdatum            Vervaldatum               Openstaand bedrag

 

TOTAAL                                                                                           Openstaand bedrag

 

Wij verzoek u met klem alsnog bovenstaande huurachterstand binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

 

Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, zien wij ons genoodzaakt de incasso van de huurachterstand uit handen te geven aan een incassobureau. In dat geval zullen de wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.

 

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld herinneringen

Voorbeeld aanmaning huurachterstand 1

voorbeeld-aanmaning-huurachterstand-1

Voorbeeld herinnering huurachterstand 2

voorbeeld-aanmaning-huurachterstand-2

Voorbeeld herinnering huurachterstand 3

voorbeeld-aanmaning-huurachterstand-3

Lees meer over achterstallige huur bij het juridisch loket