Voorbeeld herinnering

Voorbeeld herinnering, wanneer je factuur niet betaald wordt stuur je in eerste instantie een herinnering. Daarna kan je telefonisch contact opnemen en aanmaningen sturen. Het traject ziet er als volgt uit:

 • Stuur eerst een herinnering en/ of neem telefonisch contact op met de klant
 • Geef de klant in de aanmaning de gelegenheid alsnog de factuur te betalen zonder dat de incassokosten in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld 14 dagen.
 • Vermeld duidelijk in de aanmaning welke incasso kosten er in rekening worden gebracht wanneer de factuur niet wordt betaald binnen de gestelde periode
 • Vermeld welk bedrag aan incassokosten u in rekening brengt als de klant niet betaalt en vermeld daarbij ook de wettelijke incassokosten wanneer je minder in rekening brengt

Lees meer over de aanmaning procedure en bekijk ook onze voorbeeld aanmaningenbekijk-alle-aanmanigen-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Incassotraject

Als je factuur niet wordt betaald of een bepaalde verplichtiing niet wordt nagekomen, gelden de volgende stappen voor het incassotraject:

 1. Eerste aanmanig: Hierin herinner je eraan dat er een openstaande verplichting is;
 2. Tweede aanmaning: In de tweede aanmaning herinner je wederom dat er nog aan een bepaalde verplichting moet worden voldaan en geef je daarbij aan dat als de verplichting niet woredt nagekomen er stappen ondernomen zullen worden; 
 3. Dagvaarding: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot dagvaarding;
 4. Gerechtelijke incasso: Wanneer er nog steeds niet (volledig) aan de verplichting is voldaan, kan je overgaan tot gerechtelijke incasso, waarbij de hulp van een deurwaarder wordt ingeschakeld.
 5. Executie: Wanneer jij door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kan de rechter overgaan op executie. Daarbij wordt verplicht tot het nakomen van de verplichting en kan bij uitblijven daarvan worden overgegaan tot bijvoorbeeld de beslag of verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.  


Vaak wordt voor het incassotraject een extern bedrijf ingeschakeld die het traject voor je zal overnemen. Hierdoor weet je zeker dat alle stappen goed doorlopen worden en zal je er niet te veel werk aan hebben. Incassobureaus werken vaak op no-cure-no-pay basis, wat inhoudt dat je alleen betaalt op het moment dat de vordering geint is. Ook kan je een vast bedrag afspreken met een incassobureau. 


Voorbeeld herinnering 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld herinnering

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande factuur na nog niet door u is voldaan.

 

Factuurdatum                       Factuurnummer                               Bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

 

Wij verzoeken u vriendelijk om binnen 14 dagen na heden het openstaande factuurbedrag te voldoen op IBAN (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats).

 

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld herinnering 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld herinnering

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze herinnering willen wij u erop attenderen dat de betalingstermijn van onderstaande factuur is verstreken.

 

Factuurdatum                       Factuurnummer                               Bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

 

Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.

 

Wij verzoeken willen u verzoeken om het openstaande bedrag binnen 14 dagen na heden het te voldoen op IBAN (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats). Wij hebben een kopie van de betreffende factuur meegestuurd.

 

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld herinnering 3

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld herinnering

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Volgens onze administratie hebben wij de betaling van onderstaande factuur nog niet ontvangen. Wij hebben u op (datum) reeds een herinnering gestuurd.

 

Factuurdatum                       Factuurnummer                               Bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

 

Wij verzoeken u vriendelijk om het openstaande bedrag binnen 14 dagen na heden het te voldoen op IBAN (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats) onder vermelding van het factuurnummer.

 

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld herinnering 4

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld herinnering

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij wil ik u er op attent maken dat een aantal facturen (zie onderstaand overzicht) nog niet is betaald. Wij verzoeken u vriendelijk alle genoemde openstaande facturen zo spoedig mogelijk aan ons te voldoen.

 

Factuurdatum                       Factuurnummer                               Bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

 

Wij verzoeken u vriendelijk om het openstaande bedrag binnen 14 dagen na heden het te voldoen op IBAN (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats) onder vermelding van het factuurnummer.

 

Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden, kunt u deze brief als niet geschreven beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld herinneringen

Voorbeeld herinnering 1

voorbeeld-herinnering-1

Voorbeeld herinnering 2

voorbeeld-herinnering-2

Voorbeeld herinnering 3

voorbeeld-herinnering-3

Voorbeeld herinnering 4

voorbeeld-herinnering-4

Lees meer over het sturen van herinneringen en aanmaningen op jurex