Voorbeeld herinnering

Voorbeeld herinnering, wanneer je factuur niet betaald wordt stuur je in eerste instantie een herinnering. Daarna kan je telefonisch contact opnemen en aanmaningen sturen. Het traject ziet er als volgt uit:

  • Stuur eerst een herinnering en/ of neem telefonisch contact op met de klant
  • Geef de klant in de aanmaning de gelegenheid alsnog de factuur te betalen zonder dat de incassokosten in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld 14 dagen.
  • Vermeld duidelijk in de aanmaning welke incasso kosten er in rekening worden gebracht wanneer de factuur niet wordt betaald binnen de gestelde periode
  • Vermeld welk bedrag aan incassokosten u in rekening brengt als de klant niet betaalt en vermeld daarbij ook de wettelijke incassokosten wanneer je minder in rekening brengt

Lees meer over de aanmaning procedure en bekijk ook onze voorbeeld aanmaningen

Voorbeeld herinnering 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld herinnering

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande factuur na nog niet door u is voldaan.

 

Factuurdatum                       Factuurnummer                               Bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

 

Wij verzoeken u vriendelijk om binnen 14 dagen na heden het openstaande factuurbedrag te voldoen op IBAN (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats).

 

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld herinnering 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld herinnering

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze herinnering willen wij u erop attenderen dat de betalingstermijn van onderstaande factuur is verstreken.

 

Factuurdatum                       Factuurnummer                               Bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

 

Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontsnapt.

 

Wij verzoeken willen u verzoeken om het openstaande bedrag binnen 14 dagen na heden het te voldoen op IBAN (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats). Wij hebben een kopie van de betreffende factuur meegestuurd.

 

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld herinnering 3

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld herinnering

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Volgens onze administratie hebben wij de betaling van onderstaande factuur nog niet ontvangen. Wij hebben u op (datum) reeds een herinnering gestuurd.

 

Factuurdatum                       Factuurnummer                               Bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

 

Wij verzoeken u vriendelijk om het openstaande bedrag binnen 14 dagen na heden het te voldoen op IBAN (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats) onder vermelding van het factuurnummer.

 

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld herinnering 4

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld herinnering

Kenmerk: factuurnummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij wil ik u er op attent maken dat een aantal facturen (zie onderstaand overzicht) nog niet is betaald. Wij verzoeken u vriendelijk alle genoemde openstaande facturen zo spoedig mogelijk aan ons te voldoen.

 

Factuurdatum                       Factuurnummer                               Bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

Datum                                    nummer                                             bedrag

 

Wij verzoeken u vriendelijk om het openstaande bedrag binnen 14 dagen na heden het te voldoen op IBAN (IBAN nummer) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats) onder vermelding van het factuurnummer.

 

Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden, kunt u deze brief als niet geschreven beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld herinneringen

Voorbeeld herinnering 1

Voorbeeld herinnering 2

Voorbeeld herinnering 3

Voorbeeld herinnering 4

Lees meer over het sturen van herinneringen en aanmaningen op jurex