Brief finale kwijtingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief finale kwijting, wanneer een schuld te hoog is om af te lossen. Bij hoge schulden en onvoldoende aflossingscapaciteit kan je overwegen om een voorstel te doen aan de schuldeiser voor een aflossing tegen finale kwijting.


Wanneer je failliet gaat is de kans klein dat de schuldeiser nog geld zal ontvangen en wellicht is de schuldeiser daarom geïnteresseerd in een kleinere zeker gestelde aflossing van de schuld. 


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Het is van belang om helder te hebben wat de schuld is en deze goed te specificeren. Zo is helder waarvoor de finale kwijting wordt gegeven. Bekijk de voorbeeld brieven en download ze onder aan de pagina. Wanneer je twijfelt aan de juridische grondslagen is het aan te raden om een professional in te schakelen die je helpt met het maken van afspraken met de schuldeiser(s). 

Voorbeeld brieven finale kwijting

Voorbeeld brief finale kwijting 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: voorstel finale kwijting

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam), Beste (Naam),

Zoals u weet ben ik u nog een bedrag verschuldigd van EURO (bedrag). Helaas is mijn financiële positie dusdanig verslechterd, waardoor het aflossen van de gehele vordering niet mogelijk is. Gezien mijn slechte financiële positie wil ik u een voorstel doen voor finale kwijting.

 

De vordering is als volgt opgebouwd:

Opsomming van de vorderingen

Opsomming van de vorderingen

Opsomming van de vorderingen

Opsomming van de vorderingen

 

Mijn besteedbaar netto inkomen bedraagt EURO (bedrag) en mijn uitgaven voor levensonderhoud bedragen EURO (bedrag). Om de vordering af te lossen heb ik EURO (bedrag) per maand beschikbaar. Mijn voorstel is om per direct een bedrag van EURO (bedrag) aan u te voldoen, dat is het maximale wat ik beschikbaar heb om de schuld af te lossen.

 

Graag verneem ik van u of u akkoord gaat met mijn voorstel voor finale kwijting. Zodra ik van u akkoord krijg zal ik het bedrag voldoen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzenderDownload voorbeeld brieven finale kwijting

Download hieronder de voorbeeld brieven finale kwijting. 

brief finale kwijting 1

Bekijk Brief

Download Brief

brief finale kwijting 2

Bekijk Brief

Download Brief

brief finale kwijting 3

Bekijk Brief

Download Brief

brief finale kwijting 4

Bekijk Brief

Download Brief

Voorbeeld brief finale kwijting 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: voorstel finale kwijting bedrijf

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Zoals telefonisch besproken ontvangt u hierbij ons voorstel voor finale kwijting. Onze schuld is de afgelopen periode door een slechte financiële situatie opgelopen tot EURO (bedrag). Helaas zien wij geen mogelijkheid om de gehele schuld aan u te voldoen.

Ons voorstel is om een deel van de schuld af te lossen tegen finale kwijting. Hieronder staat een opsomming van de gehele openstaande schuld d.d. (datum).

 

Opsomming schuld

Opsomming schuld

Opsomming schuld

Opsomming schuld

 

Ons voorstel is om een aflossing te doen van EURO (bedrag) tegen finale kwijting van bovenstaande schuld. Graag vernemen wij of u hiermee akkoord gaat, waarna wij het bedrag aan u zullen voldoen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzenderVoorbeeld brief finale kwijting 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: voorstel finale kwijting bedrijf

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Zoals u weet zijn wij in slecht weer geraakt, waardoor onze schuld enorm is opgelopen. Wij hebben met een netto inkomen van EURO (bedrag) en vaste lasten van EURO (bedrag) te weinig middelen om onze schulden te voldoen.

Momenteel hebben wij een schuld van EURO (bedrag) bij u. Naast deze schuld hebben wij voor een totaalbedrag van EURO (bedrag) aan schulden bij andere partijen. In de bijlage treft u een specificatie van de schuld aan u en onze inkomenspositie.

Ons voorstel is om een bedrag van EURO (bedrag) aan u te voldoen tegen finale kwijting. Graag verneem ik van u of u akkoord gaat met ons voorstel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzenderVoorbeeld brief finale kwijting 4

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: voorstel finale kwijting

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Helaas is mijn schuld aan u en diverse andere partijen zo hoog opgelopen dat ik niet in staat ben om alles af te lossen. Ik zit op het randje van persoonlijk faillissement en het ziet ernaar uit dat ik een schuldsaneringstraject in zal moeten gaan. Een laatste poging om dit te voorkomen is om afspraken met de schuldeisers te maken voor een aflossingsvoorstel tegen finale kwijting.

Mijn schuld bij uw bedrijf bedraagt EURO (bedrag). Mijn voorstel is om EURO (bedrag) af te lossen tegen finale kwijting.

Graag verneem ik van u of u akkoord gaat met mijn voorstel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender