Beslaglegging inboedel

Beslaglegging inboedel, wanneer je een vordering niet hebt betaald kan er beslag worden gelegd op je inboedel. Je inboedel kan dan verkocht worden tegen de hoogste bieder en met dat bedrag zal (een deel van) je schuld worden afgelost. 

Voorbeeld brief beslaglegging inboedel

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld beslaglegging inboedel

 

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

 

Helaas heeft u een of meerdere rekening(en) van (organisatie) nog niet voldaan. Ondanks verschillende betalingsherinneringen en een huisbezoek van onze gerechtsdeurwaarder(s). Daarbij is tevens een dwangbevel tot betaling aan u bezorgd.

 

De totale betalingsachterstand is op dit moment: (bedrag).

 

U krijgt een laatste gelegenheid om voor (datum) de gehele achterstand te betalen.

 

Als wij uw betaling niet op tijd ontvangen, gaan wij over tot beslaglegging op uw inboedel. Dit betekent dat de deurwaarder bij u langs komt en een proces verbaal maakt van alle spullen die u in uw huis heeft staan. Let op, aan de beslaglegging op uw inboedel zijn kosten verbonden welke we op u zullen verhalen.

 

Uw inboedel kan worden verkocht aan de hoogste bieder en met de opbrengst daarvan zal uw openstaande vordering (deels) worden betaald. Wanneer de opbrengst van de verkoop onvoldoende blijkt te zijn, blijft u het restant aan ons verschuldigd.

 

U kunt de vordering betalen op (IBAN) t.n.v. (bedrijfsnaam) te (plaats).

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeldbrief reactie beslaglegging inboedel

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld beslaglegging inboedel- reactie

 

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

 

U heeft mij op (datum) een brief gestuurd met een aankondiging van beslaglegging op mijn inboedel.

 

Zoals ik u in mijn brief van (datum) heb aangegeven, ben ik momenteel niet in staat om mijn schuld bij u af te lossen omdat er loonbeslag is gelegd. Ik leef momenteel van de Belastingvrije voet en kan daar net van rondkomen.

 

Ik heb u verzocht mijn betalingsregeling op te schorten totdat het beslag van de Belastingdienst gereed is. Ondanks dat hebt u getracht om beslag te leggen op mijn bankrekening en dreigt u nu beslag te leggen op mijn inboedel.

 

Ik heb een baan, geen geld en geen spullen. Mijn huurwoning was in zeer slechte staan en omdat ik aan het afkicken ben van een verslaving, zijn vrienden mij aan het helpen om mijn huis op orde te krijgen. Alle spullen zijn naar het grof vuil gebracht en ze zijn het huis aan het schilderen. Geld voor nieuwe meubels heb ik niet, zoals het ernaar uitziet krijg ik de broodnodige inboedel in bruikleen van vrienden en familie of ga ik voorlopig op een matras slapen.

 

U kunt trajecten blijven inzetten, maar dat kost alleen maar onnodig geld en werkt mij nog verder in de afgrond, terwijl ik juist probeer daar uit te komen. Persoonlijk faillissement en terugval in mijn verslaving probeer ik te voorkomen.  Ik doe mijn uiterste best om mijn laatste houvast, mijn baan, te behouden in deze zware periode.

 

Ik verzoek u met klem om te stoppen met deze trajecten en akkoord te gaan met het opschorten van de regeling totdat het beslag eraf is.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Voorbeeld brief beslaglegging inboedel

Voorbeeld brief beslaglegging reactie

Lees meer over de beslaglegging inboedel op de website van het juridisch loket