Bevestiging betalingsregeling

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.bekijk-alle-aanmanigen-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Bevestiging betalingsregeling, wanneer je een betalingsregeling met een schuldenaar bent overeengekomen kan je een bevestiging sturen met de gemaakte afspraken. Bekijk de voorbeeld brieven. 

Bevestiging betalingsregeling

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld bevestiging betalingsregeling

 

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

 

U heeft gevraagd uw betalingsachterstand van (bedrag) in termijnen te mogen voldoen.

 

Hierbij bevestigen wij onze afspraken. Zoals afgesproken betaalt u deze achterstand met ingang van (datum) in maandelijkse termijnen van (bedrag). In de bijlage vindt u het aflossingsoverzicht. Zoals we besproken hebben is dit de laatste keer dat we u een regeling toe kunnen staan.

 

Voorwaarden betalingsregeling

Aan deze betalingsregeling hangen een aantal voorwaarden. Om misverstanden te voorkomen raden we u aan deze goed door te lezen en deze na te leven.

     Belangrijk is dat zowel de maandelijkse aflossing als de lopende huur op tijd, dus bij vooruitbetaling uiterlijk op de 5e dag van de maand, door u worden voldaan. De betalingen moeten uiterlijk op de vijfde van iedere maand op rekeningnummer (IBAN) ten name van (bedrijf) onder vermelding van kenmerk (kenmerk) zijn bijgeschreven.

     Wanneer u een betaling en/of een aflossing niet op tijd of niet volledig aan ons overmaakt komt de regeling automatisch te vervallen. Het is niet mogelijk om daarna nog een regeling af te spreken.

     Wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie waardoor u de gemaakte afspraken niet na kunt komen moet dit direct per mail of per telefoon aan ons worden gemeld.

     Wanneer u op enig moment, bijvoorbeeld bij de afrekening, geld van ons tegoed hebben, dan zal dat op deze vordering in mindering worden gebracht.

 

 

Als u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. Zij zijn bereikbaar via e-mail of dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur op het

telefoonnummer (nummer).

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Bevestiging betalingsregeling 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld bevestiging betalingsregeling 2

 

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

 

U heeft gevraagd uw betalingsachterstand van (bedrag) in termijnen te mogen voldoen.

 

Wij gaan akkoord met de betalingsregeling onder de volgende voorwaarden:

     Per maand dient een bedrag ad (bedrag) te worden voldaan. De betalingen kunnen middels deze link ((iDEAL link: Klik hier om veilig te betalen) op onze bankrekening worden overgemaakt, onder vermelding van bovenstaande referentie.

     De termijnen dienen elke 28ste van de maand te worden voldaan. De eerste termijn dient uiterlijk d.d. (datum) te zijn voldaan.

     De rente blijft doorlopen totdat de gehele vordering is voldaan.

     Deze regeling geldt voorlopig tot (datum). Indien de vordering dan nog niet geheel is voldaan dan dient uw financiële situatie opnieuw te worden bekeken waarna de termijnen dienen te worden verhoogd c.q. dient u zorg te dragen voor aflossing van het restant verschuldigde.

 

Als u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. Zij zijn bereikbaar via e-mail of dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur op het

telefoonnummer (nummer).

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Bevestiging betalingsregeling 1

Bevestiging betalingsregeling 2

Wanneer je niet meer aan je financiële verplichtingen kan voldoen, kan het zijn dat je in de WSNP terecht komt. Lees meer over de WSNP