Brief contract opzeggen

Een brief contract opzeggen als voorbeeld. Een contract opzeggen kan schriftelijk, soms telefonisch en in sommige gevallen via de website van de instantie. Hieronder staan 4 voorbeeld brieven wanneer een contract schriftelijk wordt opgezegd. In deze voorbeelden gaat het om een contract van de leesportefeuille, een mobiele telefoon contract, een arbeidsovereenkomst en een huurcontract. 

Brief contract opzeggen voorbeelden

Brief contract opzeggen mobiele telefoon

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Contract opzeggen telefoon

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam)

Via deze weg wil ik mijn contract opzeggen voor het mobiele telefonie abonnement welke ik bij u heb lopen onder contractnummer (nummer). Ik wil het contract opzeggen per (datum).

De reden dat ik het contract op wil zeggen is dat ik over ben gegaan op een andere provider. Bij deze provider heb ik een beter bereik bij mij thuis en op mijn werkplek.

Bedank voor uw diensten. Graag ontvang ik een bevestiging van mijn opzegging.

 

In afwachting op uw reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief contract opzeggen huur

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Contract opzeggen huur

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam)

Sinds (datum) huur ik met veel plezier uw woning aan de (straat, huisnummer) te (Plaats). Per (datum) heb ik een huis gekocht en daarom wil ik de huur opzeggen. Graag wil ik de huur opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand per (datum).

Kunnen we een afspraak inplannen voor de eindinspectie, de overdracht van de sleutels en het retourneren van de borg?

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Brief contract opzeggen abonnement

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Contract opzeggen abonnement

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam)

Al een aantal jaar, sinds (datum) heb ik een contract bij u lopen voor de afname van de leesportefeuille. Dit contract wil ik graag beëindigen per de eerst mogelijke datum. Zoals ik in uw algemene voorwaarden heb kunnen teruglezen, kan ik het contract opzeggen per (datum).

De afgelopen tijd kom ik wegens diverse redenen niet meer toe aan het lezen van de bladen. Daarom wil ik het contract nu opzeggen. Wij hebben altijd met veel plezier gebruik gemaakt van uw diensten.

Via deze weg wil ik u bedanken voor uw diensten. Graag ontvang ik een bevestiging van deze opzegging met een datum van de afloop van het contract.

 

In afwachting op uw reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief contract opzeggen arbeidsovereenkomst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Contract opzeggen arbeidsovereenkomst

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam)

Op (datum) loopt je tijdelijke contract bij ons af. We moeten u helaas informeren dat het contract niet verlengd zal worden. De zieke medewerker die u heeft vervangen is inmiddels weer fulltime aan het werk.

Bedankt voor uw uitmuntende inzet en veel succes in uw verdere carrière. Wanneer wij nog iets voor u kunnen betekenen in de vorm van een getuigschrift of referentie zijn we daar meer dan toe bereid. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de Brief contract opzeggen voorbeeld

Download hieronder de Brief contract opzeggen voorbeelden in Word. 

Brief contract opzeggen telefoon

Brief contract opzeggen huur

Brief contract opzeggen abonnement

Brief contract opzeggen arbeidsovereenkomst

Volg ons op Twitter en bekijk als eerste onze nieuwe voorbeeld documenten.