Brief garantievoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief garantie, 4 voorbeeld brieven voor wanneer je aanspraak wil maken op de garantie van een product. Op veel producten zit garantie en het is zelfs mogelijk om  voor sommige producten een extra garantieperiode bij te kopen. Wanneer een product binnen de garantieperiode defect gaat, heb je recht op kosteloze reparatie of vervanging van het product. Wanneer dit niet gebeurt, kan je de koopovereenkomst ontbinden en het geld terugvragen. 


Voorbeeld garantiebrieven

Voorbeeld brief garantie algemeen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: defect tijdens garantie

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) hebben wij bij u een (product) aangeschaft met een garantie periode van (duur garantie). Helaas is het product zeer snel defect gegaan en willen wij aanspraak maken op de garantie.

Het product functioneert slecht omdat (hier geef je een omschrijving van hetgeen aan het product mankeert).

Wij hebben het product gebruikt zoals op de gebruiksaanwijzing vermeld staat en er is verder niets bijzonders mee gebeurd. Het lijkt erop dat er vanaf de koop iets niet in orde was met het product, wellicht een fabrieksfout.

Wij verzoeken u het product kosteloos te repareren, dan wel een nieuw product aan ons te leveren.

Graag ontvangen wij binnen (aantal) dagen een reactie van u met een voorstel voor de verdere afhandeling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief garantie wasmachine

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: garantie wasmachine

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Een aantal maanden geleden hebben wij bij u een wasmachine gekocht. Op deze wasmachine hebben wij een garantie gekregen van 1 jaar. Helaas blijkt dat de wasmachine niet naar behoren werkt en willen wij aanspraak maken op de garantie.

U heeft de wasmachine bij ons geïnstalleerd en de eerste paar maanden functioneerde hij prima. Sinds de laatste paar wasbeurten gaat er iets niet goed met centrifugeren. Hij maakt veel lawaai en de was komt er kletsnat uit.

Graag ontvangen wij van u een voorstel om bovenstaand probleem op te lossen. Wij hebben begrepen dat wij recht hebben op een kosteloze reparatie of een vervanging van de wasmachine. In de bijlage treft u de aankoop bon en het garantiebewijs.

In afwachting op uw spoedige reactie 


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief garantie auto

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: garantie auto

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heb ik bij u een tweedehands Audi A4 aangeschaft. Op deze auto heeft u een Bovag garantie van 6 maanden gegeven. Nu blijkt er al een probleem te zijn in de eerste week na aanschaf van de auto. Daarom wil ik aanspraak maken op de garantie.

Vandaag reed ik op de snelweg en ging er een rood lampje branden. Uit het boekje kon ik opmaken dat ik direct de auto aan de kant van de weg moest zetten e niet meer door mocht rijden. Gelukkig was ik in de buurt van een dealer en daar heb ik de auto laten nakijken. Er blijkt een lekkage van het koelsysteem te zijn, waardoor diverse onderdelen beschadigd zijn.

Graag verneem ik op korte termijn hoe u dit gaat oplossen. De auto staat nu bij de dealer (naam, adres, telefoonnummer) en er wordt geadviseerd er niet meer in te rijden voordat de reparatie is uitgevoerd.

In de bijlage treft u de aankoop factuur en het garantiebewijs.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief garantie laptop

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: garantie laptop

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

2 weken geleden heb ik bij u een laptop gekocht met een garantieperiode van 2 jaar. Bij de eerste keer gebruik maakte de laptop veel lawaai en kwam er een vreemde geur vandaan. Daarom wil ik aanspraak maken op de garantie.

Het lijkt erop dat er iets mis is met de ventilatie van de laptop. Ik heb hem niet meer aan durven zetten wegens de vreemde geur.

Graag verneem ik binnen (aantal) dagen van u wat het vervolg is. Gaat u de laptop repareren, of krijg ik een vervangende laptop? Ik heb de laptop nodig voor mijn werk en zit daardoor nu in de problemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld garantie brieven

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwe voorbeeld documenten.