Betalingsregeling opschortenvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Betalingsregeling opschorten, voorbeeld brieven om een verzoek in te dienen om een betalingsregeling op te schorten. Wanneer je door omstandigheden niet meer in staat bent om een betalingsregeling vol te houden, kan je een brief sturen waarin je vraagt om de regeling tijdelijk te stoppen. 

Voorbeeld brief verzoek betalingsregeling opschorten 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld betalingsregeling opschorten

 

Geachte heer mevrouw,

In verband met mijn schuld bij (organisatie) zijn we een betalingsregeling overeen gekomen. Helaas ben ik niet meer in staat om aan deze betalingsregeling te voldoen.

 

Naast mijn schuld bij (organisatie) heb ik een schuld bij de (organisatie), waarvoor loonbeslag is gelegd. Mijn beslagvrije voet is (beslagvrije voet) en dat geld heb ik nodig om te kunnen voorzien in mijn levensonderhoud.

 

Mijn achterstand bij de Belastingdienst bedraagt (bedrag). Maandelijks wordt er middels het loonbeslag gemiddeld (bedrag) afgelost. Daarnaast valt mijn vakantiegeld onder het loonbeslag. Naar verwachting zal mijn schuld bij (organisatie) op (datum) zijn afgelost, waardoor ik weer aan u kan aflossen.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om mijn betalingsregeling op te schorten totdat mijn loonbeslag is opgeheven. Ik heb verder geen middelen (geld of inboedel van enige waarde) waarmee ik mijn schulden kan aflossen. Uiteraard kunt u ook beslag leggen op mijn loon zodat de aflossing rechtstreeks via mijn werkgever gaat.

 

Graag verneem ik van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief verzoek betalingsregeling opschorten 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: Voorbeeld betalingsregeling opschorten 2

 

Geachte heer mevrouw,

Wegens omstandigheden ben ik helaas niet in staat om de overeengekomen betalingsregeling in stand te houden.

 

We hebben een afspraak dat ik (bedrag) per maand aan u aflos. Dat heb ik de afgelopen (aantal) maanden ook netjes kunnen doen. Nu ben ik arbeidsongeschikt geworden, waardoor ik nog maar 70% van mijn loon ontvang. Daarmee kom ik op de bijstandsgrens en lukt het mij niet om deze maandelijkse aflossing vol te houden.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u om een nieuwe regeling met mij aan te gaan, waarin ik (bedrag) per maand aflos.

 

heb verder geen middelen (geld of inboedel van enige waarde) waarmee ik mijn schulden kan aflossen. Uiteraard kunt u ook beslag leggen op mijn uitkering zodat de aflossing rechtstreeks via het UWV gaat.

 

Graag verneem ik van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Voorbeeld betalingsregeling opschorten 1

Voorbeeld betalingsregeling opschorten 2

Wanneer je niet meer uit de financiƫle problemen kan komen, kan het zijn dat je in een WSNP traject terecht komt. Lees hier meer over de WSNP