Brief curatorvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een voorbeeld brief curator om te sturen wanneer er een bedrijf failliet is gegaan en je daar nog on afgeronde zaken mee hebt lopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je nog een vordering hebt op het bedrijf (openstaande facturen), of dat je een aanbetaling hebt gedaan voor de levering van iets wat nog niet is uitgevoerd, of dat je niet weet of bepaalde werkzaamheden nog uitgevoerd gaan worden. 

In het faillissementsdossier kan je bekijken of een bedrijf failliet is verklaard en wie de curator is. De curator kan je vervolgens aanschrijven om een vordering op te laten nemen of nadere informatie te ontvangen over eventuele leveringen van producten en/ of diensten. 

Het is aan te raden om de brief per aangetekende post te verzenden, of een e-mail te sturen met een ontvangstbevestiging. Wanneer je geen antwoord op de e-mail krijgt, raden wij aan alsnog de brief per aangetekend schrijven te versturen. 

Voorbeelden van een brief curator

Voorbeeld brief curator vordering

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: faillissement referentie (nummer referentie en naam bedrijf)

Plaats en datum


Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U staat vermeld als curator in het faillissement van (Naam van het failliete bedrijf, nader te noemen (naam). Middels dit schrijven wil ik de onderstaande vordering indienen in genoemd faillissement.

Wij hebben op (datum) een overeenkomst gesloten met (naam), waarbij wij een samenwerking zijn aangegaan voor (omschrijving samenwerking). Uit hoofde van deze samenwerking hebben wij nog een vordering op (naam) van in totaal EURO (bedrag).

Hieronder ziet u de specificatie van onze vordering op (naam):

 

Factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag

Factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag

Factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag

Factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag

Factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag

Factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag

 

In de bijlage treft u een kopie van de bovenstaande facturen en een kopie van de overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt.

Graag ontvang ik van u binnen 10 werkdagen na dagtekening van deze brief een schriftelijke bevestiging dat onze vordering op (naam) wordt meegenomen op de verificatielijst.

Voor nadere informatie en vragen ben ik te bereiken op (telefoonnummer/ email).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief curator aanbetaling

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: vordering inzake faillissement referentie (nummer referentie en naam bedrijf)

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U staat vermeld als curator in het faillissement van (naam).

Op (datum) hebben wij bij (bedrijfsnaam) een bestelling geplaatst waarvoor wij een aanbetaling hebben gedaan van EURO (bedrag).

Wij hebben na meerdere verzoeken de bestelling nog niet mogen ontvangen en nu hebben wij vernomen dat (bedrijf) failliet is gegaan. Wij verzoeken u als curator zorg te dragen dat de levering alsnog binnen (aantal) dagen plaats zal vinden. Wanneer dit niet gebeurd ontbinden wij de koopovereenkomst en verzoeken wij u onze aanbetaling a EURO (bedrag) op te nemen in uw verificatielijst.

In de bijlage is een kopie van de overeenkomst en een kopie van het betalingsbewijs van de aanbetaling toegevoegd.

Voor nadere informatie en vragen ben ik te bereiken op (telefoonnummer/ email).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief curator opdracht

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: faillissement referentie (nummer referentie en naam bedrijf)

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U staat vermeld als curator in het faillissement van (Naam van het failliete bedrijf, nader te noemen (naam).

Op (datum) heb ik een overeenkomst afgesloten met (naam bedrijf) in verband met het uitvoeren van de volgende werkzaamheden (omschrijving van de werkzaamheden). Kunt u mij informeren of deze overeenkomst nog stand houdt en of de werkzaamheden nog worden uitgevoerd? Wanneer dat niet het geval is wil ik per direct de overeenkomst ontbinden zodat ik op zoek kan gaan naar een andere partij.

In de bijlage heb ik een kopie van de overeenkomst toegevoegd. Graag ontvang ik van u binnen 10 werkdagen na dagtekening van deze brief een schriftelijke reactie.

Voor nadere informatie en vragen ben ik te bereiken op (telefoonnummer/ email).

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief curator levering eigendomsvoorbehoud

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: faillissement referentie (nummer referentie en naam bedrijf)- levering onder eigendomsvoorbehoud

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U staat vermeld als curator in het faillissement van (Naam van het failliete bedrijf, nader te noemen (naam).

Op (datum) hebben wij aan (naam bedrijf) de volgende producten onder eigendomsvoorbehoud geleverd:

 

Omschrijving producten

Omschrijving producten

Omschrijving producten

Omschrijving producten

 

De factuur van deze producten met een totaalbedrag van EURO (bedrag) is nog niet voldaan. Zoals gezegd zijn de producten onder eigendomsvoorbehoud geleverd, waardoor wij het recht hebben om de producten terug te vorderen. Graag verneem ik van u wanneer we hier een afspraak voor kunnen inplannen.

In de bijlage heb ik een kopie van de factuur en de bijbehorende algemene voorwaarden  toegevoegd.

Voor nadere informatie en vragen ben ik te bereiken op (telefoonnummer/ email).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download Brief curator aanbetaling

Download Brief curator levering eigendomsvoorbehoud

Download Brief curator opdracht

Download Brief curator vordering