Brief uitstel van betalingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief uitstel van betaling, wanneer je niet in staat bent om een schuld af te lossen kan je vragen om uitstel van betaling. In het verzoek geef je aan wat de reden is dat je de schuld niet kan betalen en wanneer je verwacht dat je de schuld wel kan betalen. Maak een helder voorstel waarin je aangeeft wanneer de schuld wordt ingelost en vraag om eventuele incasso trajecten on hold te zetten. Wanneer je in het verleden altijd netjes betaald hebt en met een redelijk voorstel kom, is er een goede kans dat men akkoord gaat met je verzoek. 


Voorbeeld brief uitstel van betaling belastingdienst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief uitstel van betaling belastingdienst

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Wij hebben momenteel een achterstand in de belasting betalingen. Hierbij verzoeken wij u om uitstel van betaling. Het gaat om de onderstaande belastingschuld:

 

Aanslagnummer, type belasting, openstaand bedrag, vervaldatum

Aanslagnummer, type belasting, openstaand bedrag, vervaldatum

Aanslagnummer, type belasting, openstaand bedrag, vervaldatum

 

Door een persoonlijke tegenvaller zijn wij momenteel niet in staat om de bovenstaande schuld in te lossen. Wij willen de schuld zo snel mogelijk inlossen, maar zien daarvoor op dit moment geen mogelijkheid. Daarom verzoeken wij om uitstel van betaling voor het totaalbedrag van EURO (bedrag).

In de bijlage hebben we een overzicht van onze inkomsten en uitgaven vermeld, waaruit u kunt zien dat we op termijn de schuld kunnen inlossen. Ons voorstel is om in 4 maandtermijnen startende op (datum) en eindigend op (datum) de schuld in te lossen.

Graag vernemen wij binnen (aantal) dagen van u of u akkoord gaat met bovenstaand voorstel. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om eventuele incassotrajecten tot dan on hold te zetten?

 

Bij voorbaat dank,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief uitstel van betaling hypotheek

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief uitstel van betaling hypotheek

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Momenteel ben ik niet in de gelegenheid om de hypotheek van (straat, huisnummer, postcode en plaats) met klantnummer (nummer) te betalen. Daarom vraag ik u uitstel van betaling.

We liggen in een scheiding en daardoor maak ik op dit moment veel extra kosten. De alimentatie wordt op dit oment nog niet voldaan en alle vaste lasten lopen door. Naar verwachting zal er voor (datum) een uitspraak worden gedaan en kunnen we overgaan tot de verkoop van de woning.

De woning heeft een overwaarde van EURO (bedrag) en na verkoop is er voldoende capaciteit om de achterstand aan u te voldoen. Ik verzoek u dan ook om uitstel van betaling totdat de woning is verkocht met een maximum van (aantal) maanden.

Graag verneem ik binnen (aantal) dagen van u of u akkoord gaat met het voorstel. Daarnaast verzoek ik eventuele incassotrajecten uit te stellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief uitstel van betaling 

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief uitstel van betaling

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Ik heb een factuur van u nog niet voldaan. Helaas ben ik momenteel niet in de mogelijkheid om de factuur te voldoen en verzoek ik u om uitstel van betaling.

Zoals u naar aanleiding van mijn betaalgedrag in het verleden kunt nakijken, heb ik altijd alles netjes binnen de gestelde termijnen voldaan. Helaas ben ik door een tegenvaller niet in staat om de huidige openstaande factuur binnen de gestelde termijn te voldoen. Hieronder heb ik het openstaande factuurbedrag vermeld:

 

Factuurdatum, factuurbedrag, vervaltermijn

 

Ik verzoek u om uitstel van betaling van bovenstaande factuur. Met mijn huidige inkomsten en uitgaven ben ik in staat om voor (datum) het gehele bedrag aan u te voldoen. Ik zal alle huidige verplichtingen in de tussentijd binnen de gestelde termijnen voldoen.

Ik hoop dat u akkoord gaat met mijn voorstel. Kunt u mij daarover binnen (aantal) dagen informeren? Daarnaast verzoek ik u in de tussentijd eventuele incassotrajecten te staken.

 

Bij voorbaat dank,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief uitstel van betaling belastingdienst

Download brief uitstel van betaling hypotheek

Download brief uitstel van betaling factuur

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.