Brief pensioenvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief pensioen, 3 voorbeeld brieven voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wanneer een medewerker de pensioen leeftijd bereikt, kan de arbeidsovereenkomst zonder ontslagvergunning worden beëindigd. Het is ook niet nodig dat de medewerker zelf instemt met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.


Het is wel van belang dat er rekening gehouden wordt met de geldende opzegtermijn. We hebben 3 voorbeeld brieven online gezet om te gebruiken als opzetje voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de pensioen leeftijd. 


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Voorbeeld brieven pensioen

Voorbeeld brief pensioen 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief pensioen – beëindigen dienstverband wegens pensioengerechtigde leeftijd

 

Geachte heer/mevrouw (Naam),

Op (datum) wordt u (leeftijd) jaar. Dat is de pensioengerechtigde leeftijd en daarom wordt op grond daarvan uw arbeidsovereenkomst beëindigd per (datum).

U heeft recht op een AOW uitkering vanaf de eerste maand dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U dient zelf in contact te treden met de sociale verzekeringsbank om aanspraak te maken op uw AOW. Daar kunt u tevens de hoogte van het AOW bedrag navragen.

Verder heeft u via ons een pensioen lopen bij (Naam van de pensioenmaatschappij). Er wordt door hen contact met u opgenomen om een en ander door te nemen. Wanneer u voor die tijd informatie wenst te ontvangen kunt u zelf contact met ze opnemen op telefoonnummer (telefoon) met referentie (referentienummer).

Wij danken u voor uw trouwe inzet van de afgelopen jaren en wensen u vele gelukkige en gezonde pensioen jaren toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief pensioen 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief pensioen – beëindigen dienstverband wegens pensioengerechtigde leeftijd

 

Geachte heer/mevrouw (Naam),

Zoals u weet nadert u de pensioengerechtigde leeftijd van (datum). Op (datum) zult u de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Uw arbeidsovereenkomst bij ons zal daarom per (datum) worden beëindigd.

Wanneer u nog vragen heeft over de aanvraag van uw AOW en/of uw aanspraak op het pensioen wat u via ons heeft opgebouwd kunt u terecht bij afdeling personeelszaken.

Op (datum, tijd) organiseren wij een borrel in de bedrijfskantine om afscheid van u te nemen. U kunt dan afscheid nemen van uw collega’s onder het genot van een kopje koffie en taart. Er zal ook een speech worden gegeven naar aanleiding van uw afscheid. Daarbij wordt u uiteraard ook indien gewenst in de gelegenheid gesteld om een speech te houden.

Wij danken u voor uw inzet en wensen u alvast gelukkige pensioenjaren toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief pensioen 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief pensioen – beëindigen dienstverband wegens pensioengerechtigde leeftijd

 

Geachte heer/mevrouw (Naam),

Afgelopen week hebben wij met elkaar gesproken over het bereiken van uw pensioenleeftijd. Op (datum) zal u de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en daarom beëindigen wij formeel uw arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd per (datum).

Zoals u weet zijn wij altijd erg tevreden geweest over onze samenwerking en zouden wij graag nog sporadisch gebruik willen maken van uw diensten. U heeft aangegeven hier voor open te staan en met uw financieel adviseur in gesprek te gaan om de mogelijkheden te bekijken om op ZZP basis voor ons te kunnen werken.

U kunt verder bij afdeling personeelszaken terecht wanneer u nog vragen heeft over de AOW en uw pensioen. Uw eindafrekening zal worden opgemaakt en uitgekeerd voor (datum).

Op (datum) wordt zoals besproken een afscheidsfeestje voor u georganiseerd. U krijgt hier separaat een uitnodiging voor.

Rest ons u te danken voor de plezierige samenwerking tot nu toe en wellicht dat we in de toekomst nog iets voor elkaar kunnen betekenen.

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief pensioen 1

Download brief pensioen 2

Download brief pensioen 3

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.