Brief jubileumvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief jubileum, voor wanneer er een jubileum is van een bedrijf of een werknemer. Bij een jubileum wordt een periode herdacht van bijvoorbeeld de indiensttreding van een medewerker of het bestaan van een bedrijf, maar ook voor een huwelijk. Bij werknemers wordt meestal gevierd dat iemand 25 jaar en 40 jaar in dienst is. Bij kortere jubilea wordt meestal wel nog een bloemetje of een cadeaubon gegeven.


De verschillende periodes van een jubileum

Elk jubileum heeft een naam, hieronder hebben we de verschillende jubilea weergegeven:

 • ½ jaar een linnen jubileum
 • 1 jaar een katoenen jubileum
 • 2 jaar een papieren, kartonnen jubileum
 • 3 jaar een leren jubileum
 • 5 jaar een houten jubileum
 • 6¼ jaar een blikken jubileum (75 maanden)
 • 10 jaar een tinnen jubileum
 • 12½ jaar een koperen jubileum (150 maanden)
 • 15 jaar een kristallen jubileum
 • 20 jaar een porseleinen jubileum
 • 25 jaar een zilveren jubileum
 • 30 jaar een parel jubileum
 • 35 jaar een koraal jubileum
 • 40 jaar een robijnen jubileum
 • 45 jaar een saffieren jubileum
 • 50 jaar een gouden jubileum
 • 55 jaar een smaragd jubileum
 • 60 jaar een diamanten jubileum
 • 65 jaar een briljanten jubileum
 • 70 jaar een platina jubileum
 • 75 jaar een rodium jubileum
 • 80 jaar een eiken jubileum
 • 100 jaar een ivoren jubileum

Voorbeeld brieven jubileum

brief jubileum bedrijf

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief jubileum bedrijf

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) vieren wij ons (omschrijving) jubileum van (aantal) jaar. Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren pakken we groots uit!

U bent van harte welkom om met ons het (omschrijving) jubileum te vieren. Van (tijd) tot (tijd) hebben wij een uitgebreid feest gepland met hapjes en drankjes en verschillende soorten entertainment.

Wij verheugen ons erop u te mogen verwelkomen op deze bijzondere dag. Het feest zal gehouden worden in onze bedrijfshal op (straat, huisnummer, postcode en plaats). Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de (nummer) bus stopt op loopafstand.

Graag vernemen wij van u of u aanwezig zult zijn op deze bijzondere dag. U kunt zich aanmelden via onderstaande link:

Link van de aanmelding

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief jubileum werknemer

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief jubileum werknemer

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) is het alweer (aantal) jaar geleden dat je bij ons in dienst bent getreden. Wij vinden dit zeker in tijden dat er veel wordt veranderd van baan een bijzondere gebeurtenis. Daarom willen wij stilstaan bij uw (aantal) jarig jubileum.

Voor uw (omschrijving) jubileum ontvangt u van ons een cadeaubon en een bos bloemen. Daarnaast willen wij u in de gelegenheid stellen om met uw directe collega’s uit eten te gaan en te vieren dat u (aantal) jaar bij ons in dienst bent.

Wij hopen nog vele jaren gebruik te mogen maken van uw diensten en wensen u veel succes in de verdere uitoefening van uw functie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief jubileum uitnodiging

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: uitnodiging jubileum werknemer

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) vieren wij het bijzondere jubileum van (omschrijving) van onze collega (naam). Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren, hebben wij een feestelijke receptie georganiseerd.

Op (datum) van (tijd) tot (tijd), bent u van harte welkom in de (omschrijving) zaal om het (omschrijving) jubileum van (Naam) met ons te vieren. Er zullen uitgebreid hapjes en drankjes worden geserveerd en een aantal speeches worden gehouden.

Wij verheugen u te verwelkomen om deze bijzondere gebeurtenis met elkaar te kunnen vieren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief jubileum bedrijf

Download brief jubileum werknemer

Download brief jubileum uitnodiging

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.