Brief huuropzegging huurdervoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief huuropzegging huurder, 3 voorbeeld brieven voor het opzeggen van de huur op initiatief van de huurder en om bezwaar te maken tegen het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder. Zorg ervoor dat je de brieven aangetekend verstuurd, zodat er geen onduidelijkheid over de ontvangst bestaat. 


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Voorbeeld brieven opzegging huur door huurder

Voorbeeld brief huuropzegging huurder

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: huuropzegging (adres)

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Hierbij zeg ik de huur op van adres (straat, huisnummer, postcode en plaats), met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn van (aantal) maanden, per (datum).

Op (datum) zal het pand geheel zijn ontruimd en kunnen worden opgeleverd conform de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst. Ik verzoek u contact met mij op te nemen op (telefoonnummer/ email) om een afspraak in te plannen voor de eind inspectie. Ik zal dan mijn sleutels inleveren en verzoek u mijn borg terug te betalen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

Graag ontvang ik van u binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van de opzegging van het huurcontract.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld brief huuropzegging huurder overlast

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: huuropzegging (adres)

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Ik huur van u een woning op (straat, huisnummer, postcode en plaats). De huurovereenkomst wil ik met inachtneming van de opzegtermijn van (aantal) maanden opzeggen per (datum).

De reden dat ik de huur wil opzeggen is omdat ik sinds enkele maanden last heb van overlast. Er zijn nieuwe bovenburen komen wonen in het pand en ze maken veel lawaai. Ik heb getracht om met ze in gesprek te gaan en tot een werkbare oplossing te komen, maar dat is helaas niet gelukt.

Graag plan ik met u een afspraak in voor de eind inspectie. Kunt u laten weten of dat schikt op (datum, tijd)?

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld brief huuropzegging bezwaar

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: huuropzegging (adres)

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U heeft mij d.d. (datum) een brief gestuurd waarin u aangeeft de huurovereenkomst op te zeggen per (datum). Ik ga niet akkoord met de opzegging van de huurovereenkomst.

Bij navraag is gebleken dat u niet zomaar de huurovereenkomst op kan zeggen. U heeft daar een geldige reden voor nodig (artikel 7:271 BW). Uit uw brief haal ik geen geldige reden conform genoemde wet.

Ik heb de woning dringend nodig en sta absoluut niet te wachten op een verhuizing op korte termijn. Wanneer u niet alsnog met een geldige reden komt conform artikel 7:271 BW, zal ik niet akkoord gaan met de opzegging van de huurovereenkomst. Zoals ik heb begrepen bent u zonder toestemming van de rechter niet gerechtigd mij uit de woning te zetten en blijft de huurovereenkomst zonder toestemming van de rechter gewoon staan.

Ik sta open om in gesprek te gaan om op termijn de huurovereenkomst op te zeggen, waarbij ik een vervangende woning aangeboden zal moeten krijgen en u een verhuisvergoeding zult voldoen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven huuropzegging huurder

Download voorbeeld brief huuropzegging huurder

Download voorbeeld brief huuropzegging huurder overlast

Download voorbeeld brief huuropzegging bezwaar huurder

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.