Brief fondsaanvraagvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief fondsaanvraag, 3 voorbeeld brieven voor de aanvraag van een fonds. Wanneer er geld nodig is om een project uit te vieren kan het zijn dat er bedrijven een donatie willen doen. In dat geval kan je een brief met een fondsaanvraag sturen. 


Voorbeeld brieven fondsaanvraag

Voorbeeld brief fondsaanvraag

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: fondsaanvraag

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Zoals met u besproken op (datum) zijn wij in vergevorderd stadium met de plannen voor de bouw van een speelplaats. De speelplaats is bedoeld voor de kinderen die voor langere tijd in ons ziekenhuis moeten verblijven.

De totale kosten voor de bouw van de speelplaats bedragen EURO (bedrag). Helaas hebben wij onvoldoende middelen om het gehele bedrag te kunnen investeren. In de bijlage treft u het uitgewerkte plan voor de bouw van de speelplaats. Tevens hebben wij de bouwtekeningen en de begroting toegevoegd.

Via een inzamelingsactie van de school in de buurt hebben we een donatie van EURO (bedrag) ontvangen. Daarmee zijn we al een stuk op weg naar de nieuwe speelplaats.

Wij zijn afhankelijk van donaties om de plannen uit te voeren. Wij hopen dat u een donatie wil doen om de speeltuin definitief te kunnen maken. Met een bedrag van EURO (bedrag) kunnen wij de plannen omzetten in uitvoering.

Mocht u nadere informatie wensen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief fondsaanvraag 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: fondsaanvraag

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

De plannen voor het bouwen van een zwembad voor het ziekenhuis zijn inmiddels rond. De intentie is om een binnenzwembad te bouwen met hulpmiddelen waar de ouderen in ons tehuis gebruik van kunnen maken. Het is een prestigieus plan dat om een grote investering vraagt.

In de bijlage treft u het volledige projectplan, de tekeningen en de kostenraming. Van de gemeente zullen wij een bijdrage ontvangen van EURO (bedrag), wat geheel te besteden is aan de bouw van het zwembad. Naast deze bijdrage hebben wij een eigen inbreng van EURO (bedrag), resteert een gat van EURO (bedrag).

Via deze weg willen wij u verzoeken om een bijdrage te doen om de bouw van het zwembad te kunnen realiseren. Wij zullen in ruil daarvoor uw bedrijfsnaam zichtbaar maken op de tegels van het zwembad. 

Graag vernemen wij van u een positieve reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief fondsaanvraag 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: fondsaanvraag

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Zoals u weet organiseren wij jaarlijks een feest voor de kinderen die gebruik maken van de voedselbank. Hiermee proberen wij de kinderen een positieve dag te geven zonder zorgen. Deze dag is nu al 10 jaar een groot succes.

Zonder de bijdrage van u en de vele andere bedrijven in de buurt zouden wij niet in staat zijn deze succesvolle dag tot uitvoering te kunnen brengen. In de bijlage hebben wij de plannen voor dit jaar uiteengezet en de kostenraming toegevoegd.

Wij verzoeken u om een donatie van EURO (bedrag) om deze fantastische dag dit jaar wederom te organiseren. Zoals u van ons gewend bent zal uw naam worden genoemd in de dankbetuiging.

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download hieronder de voorbeeld brieven in Word. 

Download voorbeeld brief fondsaanvraag 

Download voorbeeld brief fondsaanvraag 2

Download voorbeeld brief fondsaanvraag 3

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.