Brief notarisvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een brief notaris, bekijk en download een voorbeeld brief om te sturen naar een notaris. In het grote geheel is een brief naar de notaris gelijk aan elke andere zakelijke brief. Je kunt de standaard aanhef gebruiken, maar je kunt er ook voor kiezen om de formele aanhef te gebruiken voor een notaris.


Brief notaris, formele aanhef

De formele aanhef in de brief naar een notaris is als volgt:

 

Weledelgestrenge heer/ mevrouw,

 

OF

 

Weledelgestrenge mr. (voorletters en achternaam),

 

In plaats van deze formele aanhef kan er ook gekozen worden voor:

 

Zeer geachte heer/ mevrouw (achternaam),

Geachte heer/ mevrouw (achternaam),


Er kan dus gekozen worden uit een zeer formele aanhef of een standaard formele aanhef. Wanneer je weet dat de betreffende notaris het op prijs stelt om zeer formeel te worden toegeschreven, dan kies je uiteraard voor de meest formele aanhef. Sommige notarissen zijn een stuk informeler en dan kan je kiezen voor de standaard formele aanhef. 

Brief notaris adressering

De adressering van een brief naar de notaris ziet er als volgt uit:

 

Naam notariskantoor

De weledelgestrenge heer/ mevrouw (voorletters en achternaam)

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

OF

 

Naam notariskantoor

De weledelgestrenge mr. (voorletters en achternaam)

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Brief notaris voorbeeld

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam notariskantoor

De weledelgestrenge heer/mevrouw (voorletters en achternaam)

Straat en huisnummer notaris

Postcode en plaats notaris

 

Plaats, datum

Betreft: brief notaris

 

Weledelgestrenge heer/ mevrouw (Voorletters en Achternaam),

In aanvulling op het door ons bij u afgesloten testament willen wij een wijziging doorvoeren. Op (datum) hebben wij bij u een testament opgesteld voor gehuwden. In onze gezinssituatie heeft een wijziging plaatsgevonden welke wij willen doorvoeren in ons testament.

Geeft hier een omschrijving van de gewenste wijziging in het testament. Dat kan bijvoorbeeld een gezinsuitbreiding zijn, of jullie wensen dat er een bepaalde bezitting na overlijden aan iemand zal worden toegewezen.

Graag verneem ik van u de mogelijkheden en ontvangen wij van u een concept versie van het nieuwe testament. Ook vernemen wij graag wanneer het mogelijk is om bij u op kantoor een afspraak in te plannen om het nieuwe testament definitief te maken.

 

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groeten,

 

uw naam

eventueel functiebenaming

Download brief notaris voorbeeld

De opmaak van de brief naar de notaris is verder hetzelfde. Je begint met de NAW gegevens van de verzender en ontvanger, gevolgd door een datum en plaats regel en een betreft regel. Je start de brief zelf met de aanhef zoals hierboven beschreven en begint met de inleidende alinea, de vervolg alinea's en de slotalinea. Je sluit de brief af met de afsluiting en ondertekening. 

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.