Brief loonvorderingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief loonvordering, 4 voorbeeld brieven om achterstalling loon te vorderen. Het kan per abuis of opzettelijk zijn dat je loon niet of niet tijdig wordt betaald. In dat geval kan je telefonisch contact opnemen met je werkgever, of een brief schrijven om het loon te vorderen. Bekijk de 4 voorbeeld brieven en download ze gratis onder aan de pagina. 


Voorbeeld brieven loonvordering

Voorbeeld brief loonvordering 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief loonvordering

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Vanaf (datum) heb ik bij u een arbeidsovereenkomst voor de functie van (functie), voor (aantal) uur per week. Vanaf (datum) heb ik geen salaris meer ontvangen en daarom stuur ik u hierbij mijn verzoek tot loonvordering.

Na herhaaldelijk telefonisch verzoek bent u niet overgaan tot betaling. De achterstand van mijn salaris is inmiddels opgelopen tot EURO (bedrag). Ik verzoek u hierbij – en sommeer u voor zover nodig – alsnog binnen (aantal) dagen de volledige achterstand van mijn salaris te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam). Daarnaast verzoek ik u mijn loonstroken van de maand (maand) tot en met (maand) naam mij te mailen op (emailadres).  

Als u niet binnen de genoemde tijd de achterstand heeft voldaan, zal ik aanspraak maken op de wettelijke rente en zal ik de vordering overdragen aan een specialist. In dat geval stel ik u alvast aansprakelijk voor de kosten die daarvoor worden gemaakt. Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en u alsnog mijn achterstallige salaris zal voldoen.

 

In afwachting van uw snelle reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief loonvordering 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief loonvordering

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Vanaf (datum) heb ik bij u een contract in de functie van (functie). Helaas heb ik moeten constateren dat het loon over de periode (periode) nog niet is voldaan.

U heeft mij geen reden gegeven waarom het loon niet is voldaan en bij navraag bleek die er ook niet te zijn. Afdeling personeelszaken heeft mij op (datum) telefonisch laten weten dat het loon alsnog per ommegaande betaald zou worden. We zijn inmiddels 2 weken verder en het loon staat nog steeds niet op mijn rekening bijgeschreven.

Ik verzoek u om alsnog een correcte loonbetaling plaats te laten vinden en binnen (aantal) dagen mijn loon te storten op rekeningnummer (IBAN) ten name van (naam).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief loonvordering 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief loonvordering

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Sinds (datum) ben ik bij u in dienst voor (aantal) uur per week in de functie van (functienaam). Tot op heden heb ik geen salaris ontvangen van over de maanden (maanden). Wettelijk is vastgesteld dat ik mijn salaris uiterlijk op (datum) zou hebben moeten ontvangen.

Na telefonisch contact te hebben gehad is mij beloofd dat het achterstallige salaris zou worden voldaan, echter is tot op heden de betaling achterwege gebleven. Wellicht dat deze aan uw aandacht is ontsnapt. Ik verzoek u daarom alsnog binnen (aantal) dagen mijn achterstallige salaris te voldoen op het bij u bekende rekeningnummer.  

Wanneer de betaling achterwege blijft zie ik mij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. In dat geval maak ik aanspraak op de wettelijke rente en stel ik u aansprakelijk voor de kosten die ermee gepaard gaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief loonvordering 4

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief loonvordering

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Vanaf (datum) heb ik een arbeidsovereenkomst bij u voor (aantal) uur per week in de functie van (functienaam). Ik krijg mijn salaris elke maand netjes gestort op de (dag) van de maand.

Over de eerste periode van (datum) tot (datum) heb ik echter geen salaris ontvangen. Wellicht dat er iets mis is gegaan in de administratie? Ik heb over deze periode ook geen loonstrook ontvangen.

Ik verzoek u hierbij om bovenstaande na te kijken en mijn verloning over de genoemde periode alsnog te laten plaatsvinden. Volgens mijn administratie gaat het om (aantal) uur met een Bruto bedrag van EURO (bedrag).

Graag verneem ik binnen (aantal) dagen van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld loonvordering brieven

Download brief loonvordering 1

Download brief loonvordering 2

Download brief loonvordering 3

Download brief loonvordering 4

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.