officiele briefvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Officiële brief, bekijk wat de opmaak is van een zakelijke brief en download de voorbeeld brieven. 


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak officiele brief

NAW gegevens ontvanger en verzender

Je start de brief met de NAW gegevens van de verzender, gevolgd door de NAW gegevens van de ontvanger. Na de NAW gegevens volgen de Plaats, datum regel en de betreft regel. De brief wordt gestart met de aanhef, gevolgd door de eerste inleidende alinea. Daarna volgt de rest van de inhoud, gevolg door de slotalinea. Onderaan staat de groet en de naam en handtekening van de verzender. 

Voorbeeld brieven

Voorbeeld officiele brief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: officiële brief

 

Geachte heer/mevrouw,

Dit is een voorbeeld van een officiële brief. Je begint de officiële brief met de NAW gegevens van jezelf, gevolgd door de NAW gegevens van de ontvanger van de brief. Wanneer je gebruik maakt van voorbedrukt briefpapier, of de adresgegevens van jezelf in de kop en voettekst hebt verwerkt, kan je de eigen NAW gegevens laten vervallen.

Na de NAW gegevens volgt de Plaats en datum regel, deze ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000. Je kunt er ook voorkiezen om de maand voluit te schrijven. In de betreft regel die daarop volgt, wordt het onderwerp van de brief vermeld. Wanneer de brief bijvoorbeeld bij een postafdeling terecht komt, kan de persoon die hem open maakt aan de betreft regel zien naar welke afdeling de brief moet worden gestuurd.

Nu start je met de aanheft van de brief. Deze is bij een officiële brief over het algemeen: Geachte heer/ mevrouw – eventueel (indien bekend) gevolg door de naam van de ontvanger. Wanneer de brief een minder officieel karakter heeft en de naam bekend is van de ontvanger, volstaat Beste – gevolgd door de naam.

In de eerste alinea staat de inleiding, een korte beschrijving van waarover de brief gaat. De inleiding wordt gevold door de inhoud van de brief en aan het eind staat de slotalinea. Hierin kan eventueel worden aangegeven dat je een reactie wenst te ontvangen.

De brief wordt afgesloten met een groet. Over het algemeen wordt “Met vriendelijke groet” of in zeer formele gevallen “Hoogachtend” gebruikt. Na de groet volgt de naam van de verzender en de handtekening van de verzender.


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld officiele waarschuwingsbrief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: officiële waarschuwing

 

Geachte heer/mevrouw (Naam),

Hierbij ontvangt u de eerste officiële waarschuwing voor het niet tijdig verschijnen op uw werkplek. Op (datum) bent u voor de derde keer niet op tijd verschenen op uw werkplek, waardoor wij u nu een officiële waarschuwing geven.

U heeft bij ons een contract van 40 uur per week met werktijden van maandag tot en met vrijdag, van (tijd) tot (tijd). U dient dus door de weeks dagelijks uiterlijk om (tijd) aanwezig  te zijn. Op onderstaande data bent u meer dan 30 minuten te laat op het werk verschenen, waarvoor we u reeds mondeling hebben gewaarschuwd.

 

Datum, tijd verschenen, tijd te laat

Datum, tijd verschenen, tijd te laat

Datum, tijd verschenen, tijd te laat

 

Zoals u weet werken we in teams en zijn we afhankelijk van elkaar tijdens het werk. Door het te laat verschijnen op het werk, worden collega’s daarom ook gedupeerd. Wij verzoeken u met klem voortaan tijdig aanwezig te zijn.

Wanneer u te laat blijft verschijnen, zal er een tweede officiële waarschuwing volgen, waarna ontslag op staande voet volgt. Wij hopen dat het echter niet zo ver zal komen en u voortaan tijdig op de werkplek zal verschijnen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Download de voorbeeld brieven

Download voorbeeld officiele brief

Download voorbeeld officiele waarschuwingsbrief

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.