Brief dwalingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een voorbeeld brief dwaling voor wanneer je een overeenkomst wil vernietigen wegens dwaling. Wanneer je door onjuiste informatie een verkeerd beeld hebt gekregen van je aankoop, kan je de overeenkomst wegens dwaling vernietigen. De verkoper is verplicht om juiste informatie te verstrekken en wanneer dat niet gebeurd kan de overeenkomst worden vernietigd. 

Voorbeeld brieven dwaling

Voorbeeld brief dwaling

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: vernietiging overeenkomst (referentie) wegens dwaling

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Wij zijn op (datum) een contract overeengekomen met betrekking tot (korte omschrijving van de overeenkomst). Middels dit schrijven stel ik u ervan op de hoogte dat wij de overeenkomst vernietigen wegens dwaling.

U heeft ons verkeerde informatie gegeven, waardoor wij geen goede keuze hebben kunnen maken. Zoals u weet waren wij op zoek naar (omschrijving van hetgeen je verwacht had) en nu blijkt dat wij door verkeerd gegeven informatie (omschrijving van hetgeen je krijgt) ontvangen. Wanneer wij de juiste informatie van u hadden ontvangen, waren wij deze overeenkomst nooit aangegaan.

Gezien u mij verkeerd heeft geïnformeerd kan ik volgens de wet de overeenkomst vernietigen in verband met dwaling.

Ik verzoek u onze aanbetaling a EURO (bedrag) binnen 14 dagen aan ons te retourneren op bankrekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam) en mij een bevestiging te sturen van de vernietiging van de overeenkomst.

Wanneer u niet aan bovenstaande voldoet zullen wij een officiële klacht indienen en de situatie door een rechter laten beslechten. Wij vertrouwen erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief dwaling levering

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: vernietiging overeenkomst (referentie) wegens dwaling

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) hebben wij een overeenkomst met elkaar afgesloten voor de levering van (omschrijving producten en/ of diensten).

Bij het afsluiten van deze overeenkomst waren wij in de veronderstelling dat (omschrijving van de verwachtingen). Nu blijkt echter dat (omschrijving van de werkelijke situatie).

Wij waren de overeenkomst niet aangegaan wanneer wij van te voren wisten dat (werkelijke situatie).

U heeft ons verkeerd geïnformeerd hierover en daarom vernietigen wij de overeenkomst wegens dwaling (art. 6:228 BW). U heeft aantoonbaar informatie achter gehouden, waardoor wij niet juist zijn geïnformeerd. Wij verzoeken u de geleverde producten binnen 14 dagen op te halen en het totaalbedrag van EURO (bedrag) terug te storten op rekening (IBAN) ten name van (naam).

Wanneer u niet aan ons verzoek voldoet en geen andere passende oplossing aanbiedt zijn wij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen. Wij gaan er achter van uit dat het niet zover hoeft te komen.


Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief dwaling aankoop

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: vernietiging overeenkomst (referentie) wegens dwaling

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) hebben wij bij u een (omschrijving product) bij u aangeschaft. Bij de koop zijn wij door uw onjuist geïnformeerd, waardoor wij de koop op basis van onjuiste informatie hebben gedaan. Wanneer wij van u de juiste informatie zouden hebben ontvangen waren wij niet voor dat bedrag over gegaan tot de koop.

Hier volgt een alinea waarin je duidelijk omschrijft wat je verwacht had te kopen en wat je uiteindelijk hebt ontvangen. Geef een duidelijke omschrijving van de verkeerde informatie die je hebt ontvangen.

Op grond van dwaling (art. 6:228 BW) vernietigen wij middels dit schrijven de overeenkomst.

Ik verzoek u binnen (aantal) dagen de aankoopprijs terug te storten op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam), waarna wij de (omschrijving product) per ommegaande aan u zullen retourneren. Wanneer u de voorkeur daaraan geeft, kunnen we een afspraak plannen waarin e.e.a. gelijktijdig wordt uitgevoerd. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief dwaling

Download brief dwaling levering

Download brief dwaling koop

Volg ons op Twitter en bekijk als eerste onze nieuwe voorbeeld brieven.