Voorbeeld bezwaarschrift factuur

Voorbeeld bezwaarschrift factuur, bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Bezwaarschrift beginnen

Als je een bezwaarschrift gaat sturen, kan je de onderstaande voorbeeld zinnen gebruiken om je bezwaarschrift te beginnen:


  • Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) die door u is genomen. Ik ben het niet eens met deze beslissing omdat (korte samenvatting waarom je bezwaar maakt). 
  • Naar aanleiding van uw besluit d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk) maak ik hierbij bezwaar. De reden van mijn bezwaar is dat ik het niet eens ben met uw beslissing omdat (korte samenvatting reden bezwaar). 
  • Omdat ik het niet eens ben met uw beslissing d.d. (datum) met kenmerk (kenmerk), maak ik hierbij bezwaar. De reden dat ik het niet eens ben met uw beslissing is dat (korte samenvatting reden bezwaar). 


Voorbeeld bezwaarschrift factuur

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift factuur

Kenmerk: referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de factuur die u heeft gestuurd op (datum) met factuurnummer (factuurnummer).  

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de factuur is dat (geef hier een omschrijving van de reden waarom je bezwaar hebt tegen de gestuurde factuur. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de producten of diensten niet of onvoldoende geleverd zijn, dat er een defect in de geleverde producten zit, dat er andere prijzen gehanteerd worden dan overeengekomen is, enzovoorts. Geef ik ieder geval duidelijk aan wat de reden van het bezwaar is en onderbouw dit met eventuele bijlages.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de factuur te crediteren en mij een factuur te sturen voor het juiste bedrag.  

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift factuur 2

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift factuur 2

Kenmerk: referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de factuur die u heeft gestuurd op (datum) met factuurnummer (factuurnummer).  

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de factuur is dat er maar een deel van de producten geleverd is en u hanteert een andere prijs dan we zijn overeengekomen. In de bijlage heb ik  een kopie van de offerte en de pakbon toegevoegd. Daarin kunt u zien dat niet alle producten geleverd zijn. In plaats van de 100 producten, hebben wij er 90 ontvangen. Daarnaast kunt u zien dat wij een prijs per product zijn overeengekomen van (prijs) exclusief BTW. Nu wordt er op de factuur een prijs gehanteerd van (bedrag) exclusief BTW.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de factuur te crediteren en mij een factuur te sturen voor het juiste bedrag.  

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld bezwaarschriften

Download hieronder de voorbeeld bezwaarschriften in Word. 

Voorbeeld bezwaarschrift factuur

voorbeeld bezwaarschrift factuur 1

Voorbeeld bezwaarschrift factuur 2

voorbeeld bezwaarschrift factuur 2

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift bij de overheid en bekijk alle voorbeeld bezwaarschriften op onze website.