Voorbeeld bezwaarschrift factuur

Voorbeeld bezwaarschrift factuur, bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften

Voorbeeld bezwaarschrift factuur

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift factuur

Kenmerk: referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de factuur die u heeft gestuurd op (datum) met factuurnummer (factuurnummer).  

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de factuur is dat (geef hier een omschrijving van de reden waarom je bezwaar hebt tegen de gestuurde factuur. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de producten of diensten niet of onvoldoende geleverd zijn, dat er een defect in de geleverde producten zit, dat er andere prijzen gehanteerd worden dan overeengekomen is, enzovoorts. Geef ik ieder geval duidelijk aan wat de reden van het bezwaar is en onderbouw dit met eventuele bijlages.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de factuur te crediteren en mij een factuur te sturen voor het juiste bedrag.  

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift factuur 2

 

 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

Ontvanger

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift factuur 2

Kenmerk: referentie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief wil ik u te kennen geven dat ik bezwaar aanteken tegen de factuur die u heeft gestuurd op (datum) met factuurnummer (factuurnummer).  

 

De reden dat ik bezwaar heb tegen de factuur is dat er maar een deel van de producten geleverd is en u hanteert een andere prijs dan we zijn overeengekomen. In de bijlage heb ik  een kopie van de offerte en de pakbon toegevoegd. Daarin kunt u zien dat niet alle producten geleverd zijn. In plaats van de 100 producten, hebben wij er 90 ontvangen. Daarnaast kunt u zien dat wij een prijs per product zijn overeengekomen van (prijs) exclusief BTW. Nu wordt er op de factuur een prijs gehanteerd van (bedrag) exclusief BTW.

 

Gezien het bovenstaande verzoek ik u de factuur te crediteren en mij een factuur te sturen voor het juiste bedrag.  

 

Gezien mijn bezwaarschrift verzoek ik u incasso trajecten te staken totdat u een beslissing heeft genomen op mijn bezwaar.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld bezwaarschriften

Download hieronder de voorbeeld bezwaarschriften in Word. 

Voorbeeld bezwaarschrift factuur

Voorbeeld bezwaarschrift factuur 2

Lees meer over het indienen van een bezwaarschrift bij de overheid en bekijk alle voorbeeld bezwaarschriften op onze website.