Voorbeeld bezwaarschrift boete

Voorbeeld bezwaarschrift boete, om bezwaar aan te tekenen tegen een opgelegde boete. Bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften

Voorbeeld bezwaarschrift boete

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CJIB

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift boete

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens (omschrijving van de reden dat er een boete is opgelegd) van een bedrag van (bedrag ban de boete).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat (hier geeft je zo helder mogelijk aan wat de reden is dat je het niet eens bent met de opgelegde boete. Refereer eventueel naar de geldende wetten en regels op het gebied. Voeg indien van toepassing een bijlage toe met verdere onderbouwing van je stelling). In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld bezwaarschrift boete 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CJIB

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift boete

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens te hard rijden op de (locatie van de vermeende overtreding).

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik op het genoemde tijdstip op een overgangsdeel reed van 120 km toegestane snelheid en 100 km toegestane snelheid. Sinds kort is de snelheidslimiet gewijzigd en ik reed net bij de overgang van de 2 verschillende snelheden. In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift boete 1 & 2 

Voorbeeld bezwaarschrift boete 1

Voorbeeld bezwaarschrift boete 2

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een boete op de website van het CJIB