Voorbeeld bezwaarschrift boete

Voorbeeld bezwaarschrift boete, om bezwaar aan te tekenen tegen een opgelegde boete. Bekijk ook de andere voorbeeld bezwaarschriften. In een bezwaarschrift maak je bezwaar tegen een beslissing die door een overheidsinstantie of bedrijf is genomen. Deze brief is een formele manier om te aan te teven dat je niet akkoord bent met het besluit en om een herziening met betrekking tot het besluit te vragen.bekijk-alle-bezwaarschriften-button
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Opmaak zakelijke brief


BEZWAARSCHRIFT VOORBEELD - STAPPENPLAN

Als je een bezwaarschrift wil sturen, volg je de volgende stappen:

  1. Verzamel alle relevante stukken: om je bezwaarschrift goed op te stellen is het van belang dat je alle relevante stukken bij de hand hebt. Je kunt deze gebruiken voor kenmerken, data en eventueel als bijlage; 
  2. Informeer je naar de bezwaarprocedure: bij veel instaties is een vaste procedure om je bezwaar in te dienen. Deze kan je vaak terugvinden in de correspondentie en op de website van de betreffende instantie;
  3. Gebruik de juiste adressering: Zorg ervoor dat je het bezwaarschrift naar de juiste instantie en afdeling stuurt. Ook het kenmerk (als deze er is) voeg je toe in het onderwerp van je bezwaarschrift; 
  4. Geef op een duidelijke manier aan waar je bezwaar tegen maakt: Leg in het bezwaarschrift uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en wwelke oplossing je verwacht;
  5. Onderbouw je bezwaarschrift: Als je bewijsstukken hebt die je bezwaar onderbouwen, voeg je deze toe in de bijlage(n);
  6. Geef een reactietermijn: geef aan binnen hoeveel tijd je een reactie wenst te ontvangen. Geef een redelijke reactietermijn (over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen), bij grotere instanties is de reactietermijn vastgelegd in de bezwaarprocedure;
  7. Dien je bezwaarschrift in: je kunt deze per aangetekende post versturen, of per mail (afhankelijk van de procedure van de betreffende instantie);

Bewaar altijd een kopie van je bezwaarschrift voor je eigen administratie. Mocht het zover komen dat er een juridische zaak ontstaat, is het van belang dat je administratie compleet is. 


Voorbeeld bezwaarschrift boete

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CJIB

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift boete

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens (omschrijving van de reden dat er een boete is opgelegd) van een bedrag van (bedrag ban de boete).  

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat (hier geeft je zo helder mogelijk aan wat de reden is dat je het niet eens bent met de opgelegde boete. Refereer eventueel naar de geldende wetten en regels op het gebied. Voeg indien van toepassing een bijlage toe met verdere onderbouwing van je stelling). In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Voorbeeld bezwaarschrift boete 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

 

AAN

CJIB

Afdeling Bezwaar en Beroep

Postbus 0000000

Postcode en Plaats

 

Plaats en datum

 

Betreft: Bezwaarschrift boete

Kenmerk: beschikking nummer

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Middels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van (datum), waarin u mij een boete oplegt wegens te hard rijden op de (locatie van de vermeende overtreding).

 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik op het genoemde tijdstip op een overgangsdeel reed van 120 km toegestane snelheid en 100 km toegestane snelheid. Sinds kort is de snelheidslimiet gewijzigd en ik reed net bij de overgang van de 2 verschillende snelheden. In de bijlage heb ik een foto van de situatie toegevoegd om mijn stelling te onderbouwen.

 

Gezien het bovenstaande zou de beslissing naar mijn idee moeten zijn dat ik geen boete aan u verschuldigd ben.

 

Ik verzoek u om betalingsuitstel met betrekking tot uw beslissing waartegen ik in beroep totdat u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld bezwaarschrift boete 1 & 2 

Voorbeeld bezwaarschrift boete 1

Voorbeeld bezwaarschrift boete 1

Voorbeeld bezwaarschrift boete 2

Voorbeeld bezwaarschrift boete 2

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een boete op de website van het CJIB. Bekijk en download de gratis voorbeeld bezwaarschriften en ga direct aan de slag. Als je bezwaar gaat indienen is het van belang om de procedure van de betreffende instantie eerst op te zoeken. Hieron staat beschreven hoe je bezwaar kan indienen en welke termijn ervoor staat.