Klachtenbrief accommodatie

Klachtenbrief accommodatie, 2 voorbeeld klachtenbrieven voor het reisbureau bij een slechte accommodatie. Bekijk en download de gratis voorbeelden. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief accommodatie 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief accommodatie 1


Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven dien ik een klacht in voor de accommodatie tijdens onze vakantie in Portugal.

Wij hebben via jullie een geheel verzorgde reis geboekt naar Portugal van (datum) tot (datum). Het nummer van de boekingsbevestiging is (nummer) en ik heb een kopie in de bijlage toegevoegd. De accommodatie was net failliet gegaan en zat midden in een overname. Het personeel was al weken niet betaald en kwam nauwelijks nog opdagen. Wij hebben telefonisch contact met u gezocht op (datum), maar u heeft aangegeven op dat moment niks voor ons te kunnen betekenen.

Wij betreuren het dat onze reis zo slecht is gelopen, er was voor ons geen lol meer aan. We zijn zelfs eerder vertrokken omdat het zo slecht geregeld was. Al met al hebben we vakantiedagen verspilt en geld betaald aan een reis die niet eens een beetje op vakantie leek. Wij hebben nagedacht wat het voor ons goed zou maken en dat is een nieuwe reis voor (aantal) personen voor een budget van EURO (bedrag).

Graag ontvangen wij op korte termijn, uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening, schriftelijk een reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Kopie boekingsbevestiging

Voorbeeld klachtenbrief accommodatie 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief accommodatie 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dienen wij een klacht in voor de slechte accommodatie die wij via u hebben geboekt in (land).

Van (datum) tot en met (datum hebben wij via jullie de accommodatie (naam) geboekt in (land/ plaats). Ter plekke aangekomen bleek dat deze accommodatie over geboekt was en dat we zouden worden overgeplaatst naar een andere “gelijkwaardige” accommodatie. Helaas was dat totaal niet het geval. De geboekte accommodatie had (aantal) sterren en de uiteindelijke accommodatie had (aantal) sterren. Daarnaast waren de faciliteiten zoals het zwembad en de sauna een stuk minder uitgebreid en was de accommodatie vies.

Wij verzoeken een schadevergoeding van EURO (bedrag) omdat onze vakantie door de slechte accommodatie een stuk minder ontspannen is geweest dan we hadden gepland. In de bijlage hebben we de boekingsbevestiging en de foto’s van de beide accommodaties toegevoegd. Daarin kunt u duidelijk het verschil zien.

Graag ontvangen wij binnen (aantal) dagen na dagtekening een schriftelijke reactie van u met een voorstel tot schadevergoeding.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Kopie boekingsbevestiging

Download de voorbeeld brieven

Download voorbeeld klachtenbrief accommodatie 1

Download voorbeeld klachtenbrief accommodatie 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.