Klachtenbrief politie

Klachtenbrief politie, 2 voorbeeld brieven om een klacht in te dienen bij de politie. Bekijk en download de gratis voorbeelden. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief politie 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief politie

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik een klacht indienen bij de politie wegens het verzaken te handelen in mijn zaak met nummer (nummer).

Op (datum) ben ik opgelicht door iemand die bij mij dak werkzaamheden zou komen verrichten. Ze waren aan de deur geweest en toen zijn we een opdracht overeen gekomen. De producten zouden worden besteld en k heb een aanbetaling moeten doen. De werkzaamheden werden telkens maar niet uitgevoerd en na een aantal maanden werden ze agressief wanneer ik belde om te vragen wanneer ze de werkzaamheden uit zouden voeren. Het kwam erop neer dat ik was opgelicht.

Wegens oplichting heb ik aangifte gedaan bij de politie op (datum). Ik had diverse gegevens van de mannen die met hebben opgelicht en ik heb allen aan de politie overhandigd. De politie gaf aan dat het moeilijk was om de mensen op te sporen. Ik he gevraagd om op de hoogte gehouden te worden, want het ging om een aardig hoog bedrag. Ik heb zelf meerdere malen geprobeerd contact te zoeken, maar er werd mij niets verteld over de voortgang.

Nu blijkt dat de mannen zijn opgepakt, dat heb ik via via vernomen, en ik ben nog steeds niet officieel op de hoogte gesteld. Ik verzoek u mij alsnog op de hoogte te stellen van de voortgang en mij op de hoogte te houden. Ik wil namelijk een schadevergoeding eisen.

Graag verneem ik binnen 14 dagen van u met een inhoudelijke reactie. U kunt mij ook bereiken op (telefoonnummer) of (e-mail).

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening afzender

Naam afzender

Voorbeeld klachtenbrief politie 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief politie 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik een klacht in om de wijze hoe ik ben behandeld op het politie bureau.

Op (datum) ben ik lang gekomen bij u op het politie bureau in (Plaats) op (adres) om aangifte te doen van diefstal. Ik ben bestolen door een medewerker van de thuiszorg en daar was ik erg over van slag. Toen ik na ruim een uur wachten eindelijk werd toegesproken door een medewerker van het bureau, wilde hij de aangifte niet in behandeling nemen. De agent (Naam) gaf aan dat de aangifte alleen digitaal kan worden gedaan. Ik heb niet genoeg kennis en kunde om een aangifte digitaal te doen en dat heb ik ook aangegeven. De heer (Naam) gaf aan dat het te druk was en heeft me toen afgepoeierd.

Ik begrijp niet waarom een diefstal niet aangegeven kan worden bij het politie bureau en ik hoop dat er dan ook een fout is gemaakt. Ik verzoek u alsnog mijn aangifte in behandeling te nemen en contact met mij op te nemen om een afspraak te maken.

Graag hoor ik binnen 14 dagen na dagtekening van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening afzender

Naam afzender

Download de voorbeeld brieven

Download voorbeeld klachtenbrief politie 1

Download voorbeeld klachtenbrief politie 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.