Klachtenbrief product

Klachtenbrief product, 2 voorbeeld brieven om een klacht in te dienen over een product. Bekijk en download de gratis voorbeelden. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief product 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief product

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in naar aanleiding van de aanschaf van een (product) bij uw online winkel. Het ordernummer van deze bestelling was (nummer).  

Op (datum) heb ik bij u een (product) besteld en deze is op (datum) bij mij afgeleverd. De doos was niet helemaal meer intact, waarvan ik tijdens de levering een melding heb gemaakt bij de bezorger. Toen ik de doos verder open maakte, zag ik dat het (product) was beschadigd. Ik weet net wat er met het (product) is gebeurd, maar zowel de verpakking als het (product) zelf waren erg beschadigd. In de bijlage heb ik foto’s van de doos zoals ik hem heb ontvangen en de beschadigingen op het (product) toegevoegd.  

Graag ontvang ik van u een nieuw (product) welke onbeschadigd is. Het oude (product) kunnen jullie dan weer mee retour krijgen. Wanneer jullie niet een nieuw (product) kunnen leveren verzoek ik u mijn geld terug te storten.

Graag ontvang ik binnen (aantal) dagen na dagtekening van u een reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening afzender

 

Naam afzender

 

Bijlage: foto’s beschadigingen

Voorbeeld klachtenbrief product 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief product

 

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik een klacht in met betrekking tot een geleverd (product) met ordernummer (nummer).

Ik heb bij u op (datum) een (product) besteld met ordernummer (nummer). Dit product is op (datum) bij mij geleverd. Helaas voldoet het product niet omdat ik het niet aan de praat krijg. Het lijkt erop dat het product al bij de levering defect is. Ik heb de gebruikshandleiding gelezen en opgevolgd, maar het product wil maar niet werken. Ook de batterijen heb ik al vervangen om te kijken of het daar misschien aan zou kunnen liggen.

Ik verzoek u om mij een nieuw product te leveren, of het product te repareren zodat het wel werkt. Ik heb reeds kosten gemaakt voor de verzending en ga ervan uit dat u deze nu voor uw rekening neemt. Wanneer u geen nieuw product wil leveren of tot reparatie over wil gaan, verzoek ik u mijn geld terug te storten.

Graag ontvang ik binnen (aantal) dagen na dagtekening van u een reactie. In afwachting van uw spoedige reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Handtekening afzender

Naam afzender

Download de voorbeeld brieven

Download voorbeeld klachtenbrief product 1

Download voorbeeld klachtenbrief product 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.