klachtenbrief dienstverlening

klachtenbrief dienstverlening, 2 voorbeeld brieven voor als je niet tevreden bent over een bepaalde dienstverlening. Bekijk en download de gratis brieven. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief dienstverlenging 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief dienstverlening 1

 

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn een overeenkomst met elkaar aangegaan voor het verrichten van werkzaamheden (omschrijving van de werkzaamheden) conform opdrachtnummer (opdrachtnummer). Naar aanleiding van deze werkzaamheden dien ik hierbij een klacht in.


Op (datum) heeft u de volgende werkzaamheden verricht:

Opsomming van de verrichten werkzaamheden

 

Het resultaat van deze werkzaamheden is helaas niet deugdelijk. We zijn hier ontevreden over omdat:

Opsomming van de redenen van waarom de werkzaamheden niet in orde zijn geweest

 

U bent verantwoordelijk voor de aflevering van deugdelijk werk. Omdat u dit niet heeft gedaan, verzoek ik u hierbij om bovenstaande tekortkomingen alsnog kosteloos in orde te maken. Ik verzoek u om op korte termijn contact met mij op te nemen om een afspraak in te plannen om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Ik verzoek u daarbij om deze werkzaamheden binnen (aantal) dagen/ weken af te ronden.

Omdat er reeds werkzaamheden zijn verricht betaal ik nu 50% van de rekening. Na een volledige afronding van de herstelwerkzaamheden zal de overige 50% worden voldaan. Wanneer de herstelwerkzaamheden door een derde uitgevoerd moeten worden komt dat bedrag van 50% (Euro bedrag) overeen met de werkzaamheden.

Ik zie graag een schriftelijke reactie van u tegemoet binnen (aantal) dagen na dagtekening. Om een afspraak te maken voor de herstelwerkzaamheden ben ik bereikbaar op (telefoonnummer) of (e-mailadres). 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief dienstverlenging 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief dienstverlening 2

 

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben een overeenkomst met elkaar voor het wekelijks uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden bij ons op kantoor. Omdat ik niet tevreden ben over de werkzaamheden dien ik hierbij een klacht in.

We hebben een contract van (aantal) uur per week schoonmaak waarbij de volgende werkzaamheden uitgevoerd zouden moeten worden (omschrijving van de werkzaamheden). Het komt vaak voor dat de werkzaamheden niet gereed zijn en dat de schoonmaak medewerkers minder uur aanwezig zijn. De WC’s zijn regelmatig niet gedweild en de keuken wordt regelmatig vuil achtergelaten. In plaats van de (aantal) uur zijn de medewerkers gemiddeld (aantal) uur aanwezig.

Wij verzoeken u om te zorgen dat de uren en de werkzaamheden volgens de overeenkomst correct worden uitgevoerd. Wellicht dat er controle op de uren en de werkzaamheden plaats kan vinden. Wij hebben altijd op een plezierige wijze van uw diensten gebruik gemaakt, maar wanneer het afgeleverde werk zo slecht blijft, zien wij ons genoodzaakt over te stappen naar een andere dienstverlener.

Graag ontvangen wij binnen (aantal) dagen na dagtekening een reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download klachtenbrief dienstverlening 1

Download klachtenbrief dienstverlening 1

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.