Klachtenbrief geluidsoverlast

Klachtenbrief geluidsoverlast, 2 voorbeeldbrieven om een klacht in te dienen in verband met geluidsoverlast. Bekijk en download de gratis voorbeelden. 
voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Opmaak Klachtenbrief

Bekijk de opmaak van een Klachtenbrief


Voorbeeld klachtenbrief geluidsoverlast 1

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief geluidsoverlast

 

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief om een klacht in te dienen in verband met geluidsoverlast.

Per (datum) heb ik geluidsoverlast. Dit is gekomen nadat u een verbouwing heeft uitgevoerd aan het pand waarin we gezamenlijk zitten. U heeft een luchtventilatiesysteem laten aanleggen, waarvan het rooster precies naast mijn slaapkamerraam is geplaats. Dit rooster maakt een continue zoemend geluid en daar heb ik last van. Ik slaap met de ramen open en daardoor is het geluid nog harder.

Voor de verbouwing hebben we diverse gesprekken met elkaar gevoerd over de verhuizing, maar u heeft mij nooit geïnformeerd dat u voornemens was een groot ventilatie rooster naast mijn raam te plaatsen. Wanneer u dit had gedaan dan had ik daar zeker bezwaar tegen gemaakt. Het rooster kon immers gemakkelijk op een andere plaats worden geplaatst.

Ik heb een meting laten uitvoeren van het geluid en daaruit is gekomen dat het geluid (aantal) is. Dit is boven de toegestane norm en daarom verzoek ik u naar een oplossing op zoek te gaan. Wellicht kan het rooster alsnog naar een andere kant worden verplaatst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld klachtenbrief geluidsoverlast 2

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: Klachtenbrief geluidsoverlast

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in wegens geluidoverlast.

Per (datum) heb ik regelmatig na 23:00 last van geluidsoverlast bij mij thuis op het adres (straat, huisnummer, postcode en plaats). De overlast komt van harde muziek, waardoor wij problemen hebben met slapen. U bent de nieuwe eigenaar van het pand en in het verleden hebben wij nooit last gehad van geluid.

Omdat wij al vanaf (datum) last hebben van geluidsoverlast, hebben wij een meting laten uitvoeren. Uit deze meting is gekomen dat het geluid na 23:00 ’s avonds ruim 70 dB(A) is. Dit is ruim boven de norm van geluid op dat tijdstip. Het is zelfs boven de norm van het geluid overdag.

Gezien bovenstaande verzoeken wij u passende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld de muziek zachter zetten na 23:00 of geluidsisolatie plaatsen. Wanneer u zelf metingen wil uitvoeren, kunt u een afspraak met mij maken op (telefoonnummer) of (e-mailadres).

Graag ontvangen wij binnen (aantal) dagen na dagtekening een reactie van u met een voorstel om het geluidsoverlast op te lossen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brieven

Download klachtenbrief geluidsoverlast 1

Download klachtenbrief geluidsoverlast 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.