Brief fusievoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief fusie, 3 voorbeeld brieven voor het bekend maken van een fusie. Wanneer 2 bedrijven of organisaties samen gaan spreekt men van een fusie. Bekijk hieronder de voorbeeld brieven voor het bekend maken daarvan. 

Voorbeeld brieven fusie

Voorbeeld brief fusie

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: functiewijziging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Met veel genoegen willen wij u mededelen dat (naam) en (naam) hebben besloten tot een fusie over te gaan.

Op (datum) hebben de raden van toezicht van (naam) en (naam) een positief advies gegeven op een toekomstig samengaan van beide organisaties. “Door de fusie ontstaan nieuwe en ruimere mogelijkheden om (omschrijving positieve invloed kernactiviteiten),” aldus de beide organisaties.

De fusie betreft voornamelijk een samengaan van de bestuurlijke en ondersteunende lagen in de organisaties. Bestuurders (naam) en (naam) zijn erg enthousiast: “Wij hebben elkaar gevonden op belangrijke ontwikkelingen in de regio en door samen verder te gaan kunnen we hiervoor geld, mensen en kennis vrij spelen.”

Deze fusie biedt onze organisaties veel kansen maar ook directe en toekomstige voordelen. De toekomstige nieuwe organisatie heeft een solide financiële en organisatorische basis waarop verder door gebouwd kan worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief fusie 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: functiewijziging


Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Zoals u wellicht al gehoord heeft, hebben wij besloten te gaan fuseren met (naam). Na uitgebreide gesprekken en ontwikkelingsplannen hebben wij besloten om onze krachten te bundelen en daarmee de dienstverlening te verbeteren. Met de uitgebreide kennis van (naam) en de krachtige ervaring van (naam) zien wij een perfect totaalpakket voor de toekomst.

Per (datum) zal de fusie rond zijn en zullen we verder gaan onder de naam (nieuwe bedrijfsnaam). Zoals u van ons gewend bent zal u door ons professioneel worden geholpen bij al uw vraagstukken op het gebied van (gebieden). De directie bestaat per (datum) uit (naam, functie) en (naam, functie) en uw contactpersonen binnen onze organisaties blijven vooralsnog gelijk.

Op (datum) geven wij een borrel om de fusie te vieren en u verdere uitleg te geven over de toekomstplannen voor de komende jaren.

Voor vragen kunt u terecht bij (naam) en wij hopen u graag te zien op onze borrel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief fusie 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: functiewijziging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Met groot enthousiasme willen wij u mededelen dat (naam) en (naam) zijn gefuseerd! De fusie is per (datum) rond, waarbij we verder gaan onder de naam (nieuwe bedrijfsnaam).

Met de kennis op het gebied van (gebied) en de kracht van onze soliede organisaties gebundeld, kunnen wij ons verder ontwikkelen als DE kennispartner op het gebied van (gebied). Wij zijn verheugd deze fusie na onze vele gesprekken door te kunnen voeren.

Voor u veranderd er voorlopig nog weinig, de contactpersonen blijven gelijk en u krijgt de dienstverlenging die u van ons gewend bent. Voor vragen en verdere informatie verwijs ik u naar (naam).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brieven fusie

Download voorbeeld brief fusie 1

Download voorbeeld brief fusie 2

Download voorbeeld brief fusie 3

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwe voorbeeld documenten.