Brief prijsopgavevoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief prijsopgave, 2 voorbeeld brieven voor de aanvraag en het uitbrengen van een prijsopgave. Er zijn een aantal standaard elementen bij zowel de aanvraag als het uitbrengen van een offerte. Lees hieronder meer en bekijk en download de gratis voorbeelden. 


Voorbeeld brief prijsopgave uitbrengen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: brief prijsopgave offerte

Referentie prijsopgave: (offertenummer)

 

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

 

Met genoegen sturen wij u hierbij een prijsopgave voor de levering en/ of montage van (korte omschrijving van hetgeen de prijsopgave voor wordt uitgebracht).

 

Prijsopgave

Omschrijving van de producten en of diensten, prijs

Omschrijving van de producten en of diensten, prijs

Omschrijving van de producten en of diensten, prijs

Omschrijving van de producten en of diensten, prijs

 

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Deze prijsopgave is geldig tot en met (datum).

 

Planning/ levering

Na akkoord kunnen wij binnen (aantal) werkdagen leveren.

De levering van de producten en/ of diensten vindt plaats op (adres).

Eventueel kan je hier een leverdatum vermelden met een uiterste dag waarop de order in dat geval geplaatst zou moeten worden.

 

Opdrachtverstrekking

Wanneer u akkoord gaat met de prijsopgave, dan verzoeken wij u deze brief getekend aan ons te retourneren op naam@bedrijf.nl of per post naar (bedrijfsnaam, t.a.v. naam, straat en huisnummer, postcode en plaats).

 

Algemene voorwaarden

Op deze prijsopgave zijn de algemene voorwaarden (naam algemene voorwaarden) van toepassing. Een kopie van onze algemene voorwaarden is toegevoegd in de bijlage en kunt u ook nalezen op onze website (www.bedrijf.nl/algemene-voorwaarden).

 

 

Met vriendelijke groet,                                   Voor akkoord

 

 

Naam afzender                                              Naam tekeningsbevoegde

Handtekening afzender                                  Handtekening tekeningsbevoegde

Tips bij het uitbrengen van een prijsopgave

Buiten de omschrijving van de producten en diensten zijn er een aantal belangrijke onderdelen bij het uitbrengen van een prijsopgave. 

  • Zet in de prijsopgave of de prijzen inclusief of exclusief btw zijn en het geldende btw percentage.
  • Zet in de prijsopgave hoe lang de prijzen geldig zijn.
  • Zorg ervoor de je de planning goed af dicht door een uiterste datum te noemen voor wanneer de opdracht moet worden verleend (wanneer je een vastgelegde planning gebruikt), of geef een ruimere periode aan wanneer er geleverd kan worden vanaf de dag dat er besteld wordt. 
  • Geef duidelijk aan hoe de opdracht kan worden verstrekt. 
  • Wanneer er algemene voorwaarden zijn, stuur deze dan mee en verwijs ernaar in de brief. 

Download de voorbeeld brief prijsopgave offerte

Voorbeeld brief prijsopgave aanvraag

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: brief prijsopgave aanvraag

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Hierbij stuur ik u een aanvraag voor een prijsopgave. Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken over de levering- montage van (korte omschrijving van waar de prijsopgave voor wordt aangevraagd). U gaf aan een prijsopgave te willen maken en heeft mij verzocht de aanvraag op papier te zetten.

 

Graag zou ik een prijsopgave willen hebben voor het volgende:

Omschrijving gewenste levering van producten of uitvoer van werkzaamheden

Omschrijving gewenste levering van producten of uitvoer van werkzaamheden

Omschrijving gewenste levering van producten of uitvoer van werkzaamheden

Omschrijving gewenste levering van producten of uitvoer van werkzaamheden

Omschrijving gewenste levering van producten of uitvoer van werkzaamheden

 

We hebben zoals besproken een prijsopgave aangevraagd bij verschillende leveranciers. Zodra we alle prijsopgaven binnen hebben zullen we deze beoordelen en er op terugkomen bij u. Wij verzoeken u de prijsopgave voor (datum) op te sturen, u zul dan voor (datum) van ons een terugkoppeling ontvangen.

 

Bedankt tot dusver,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Tips bij de brief prijsopgave aanvraag

  • Zorg voor een heldere omschrijving van de aanvraag. Zeker wanneer je verschillende aanvragen doet, is dat van belang. Zo kan je een beter vergelijk maken. 
  • Geef aan wanneer je de aanvraag wenst te ontvangen. Zo voorkom je dat je lang moet wachten en kan je ook afspraken maken over wanneer men een terugkoppeling kan ontvangen. 

Download de voorbeeld brief prijsopgave aanvraag

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.