Mail Voorbeeld

Mail voorbeeld, stuur een profesionele mail met onze voorbeelden. Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Sturen van een mail: een mail verstuur je door de volgende stappen te volgen:

 1. Open de mailapplicatie
 2. Kies voor: nieuwe e-mail;
 3. Bij Aan zet je het emailadres van de ontvanger;
 4. Bij onderwerp voer je het onderwerp van je mail in;
 5. Vervolgens start je met de aanhef, gevolgd door de tekst van de mail en afgesloten door de groet en je naam;
 6. Controleer je mail op spelling en grammatica;
 7. Voeg eventuele bijlagen toe;
 8. Verstuur je mail.


Mail voorbeeld zakelijk, formeel

Ale je een mail stuur met een formeel karakter, kan het zijn dat er andere gebruiken gelden. Het opzeggen van een contract, of formele aanvraag, wordt vaak in de vorm van een brief als bijlage in je mail gestuurd. Dat gaat als volgt:

 1. Schrijf de officiele brief in Word of een ander tekstprogramma (bekijk hieronder de opbouw van de zakelijke brief);
 2. Druk dit bestand af als PDF, of sla het bestand op als PDF;
 3. Onderteken het PDF document digitaal, dit kan je doen door een afbeelding van je handtekening met een witte achtergrond aan je pdf toe te voegen;
 4. Sla het PDF bestand op met een duidelijk herkenbare naam, bijvoorbeeld het onderwerp van de mail, in combinatie met je naam en een eventueel kenmerk;
 5. Maak een begeleidende mail conform de standaard stappen en verwijs daarin naar de bijlage;
 6. Voeg je officiele brief als bijlage toe aan je email;
 7. Controleer je mail op spelling en grammatica;
 8. Verstuur je mail.


Opmaak zakelijke brief als bijlage bij mail

Een brief heeft een standaard indeling/ opmaak, hieronder kan je zien hoe een brief is opgebouwd. Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;


mail voorbeeld sollicitatie

voorbeeld-mail-sollicitatie

AAN: (mailadres ontvanger)

ONDERWERP: mail voorbeeld sollicitatie


Geachte heer/ mevrouw,

Op uw website zag ik een vacature voor de functie (FUNCTIE). Met veel enthousiasme solliciteer ik voor deze functie, omdat ik van mening ben dat deze naadloos aansluit bij mijn ervaring en ambitie. Tijdens mijn loopbaan heb ik reeds bij diverse bedrijven ervaring opgedaan in de functie van (FUNCTIE) en per (datum) ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Mijn functie als (FUNCTIE) bij (bedrijf) heb ik altijd met veel plezier uitgevoerd en ik ben daardoor zeer gedreven om mijn kennis en ervaring toe te passen bij uw organisatie. Mijn ervaring in het werkveld zorgt ervoor dat ik in staat ben om de werkzaamheden uit te voeren en de klanten te overtuigen met praktische oplossingen.

Door mijn “hands on” mentaliteit, mijn commerciële en sociale vaardighede, verwacht ik een goede invulling te kunnen geven aan de functie en te kunnen voldoen aan de gestelde targets.

Ik zie het als een uitdaging om bij te kunnen dragen aan een vernieuwende organisatie en kom graag bij u op gesprek om mijn enthousiasme en gedrevenheid verder toe te lichten.


Met vriendelijke groet,

[NAAM AFZENDER]


MAIL VOORBEELD ontslag

voorbeeld-mail-ontslag

AAN: mailadres ontvanger

ONDERWERP: mail voorbeeld onstlag


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik mijn ontslag in per (datum), met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De reden van mijn ontslag is dat bij uw bedrijf geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden meer voor mij zijn en ik per (datum) een uitdagende baan aangeboden heb gekregen bij (bedrijf).

Mijn leaseauto en overige in bruikleen gekregen bedrijfsmiddelen zal ik op mijn laatste werkdag, zijnde (datum) bij u inleveren.

Voor eventuele toekomstige carrière stappen ontvang ik graag een getuigschrift van u. Graag ontvang ik deze samen met de bevestiging van mijn ontslag. Kunt u mij daarbij een overzicht geven van mij openstaande (vakantie)rechten?

Bedankt voor de prettige samenwerking en ik zie er naar uit in de toekomst iets voor elkaar te kunnen betekenen.


Met vriendelijke groet,

Naam


Bekijk alle voorbeeld mails om ontslag te nemen

MAIL VOORBEELD opzegging

voorbeeld-mail-opzegging

AAN: mailadres ontvanger

ONDERWERP: mail voorbeeld opzegging


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik per (datum) (naam abonnement of verzekering) opzeggen. Hierbij houd ik rekening met de opzegtermijn van (periode).

Ik zeg mijn abonnement op omdat (voeg eventuele reden van opzegging toe).

Graag ontvang ik binnen 10 werkdagen na dagtekening een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging.


Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender


MAIL VOORBEELD bod huis

voorbeeld-mail-bod-huis

AAN: mailadres ontvanger

ONDERWERP: mail voorbeeld bod huis


Geachte heer/mevrouw (Achternaam),


Naar aanleiding van onze bezichtiging op (datum) willen wij hierbij een bod uitbrengen van € 350.000 (zegge driehonderdvijftigduizend euro) op de woning (straat en huisnummer, postcode, plaats).


Hier kan je wat verder ingaan op je bod. Waarom jullie zo graag in de woning zouden willen wonen, wat er eventueel nog aan ontbreekt en wat jullie wensen zijn.

In ons bod nemen wij graag de onderstaande roerende zaken mee, de vergoeding hiervan is in het bod inbegrepen:

Hier kan je een opsomming geven van de roerende zaken die je in je bod mee wil nemen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld raambekleding, de tuin, apparatuur en eventuele aanwezige inventaris.


Voor ons bod gelden de volgende ontbindende factoren:

Onder voorbehoud van financiering- een vrij algemene ontbindende factor bij het uitbrengen van een bod op een woning is “onder voorbehoud van financiering”. Je kan in dat geval afzien van de koop als de hypotheek door de geldverstrekker wordt geweigerd binnen de genoemde termijn;

 • Onder voorbehoud van een bouwkundige keuring- dit houdt in dat je afspreekt dat er een bouwkundige keuring zal plaatsvinden waarbij de kosten in kaart worden gebracht voor het in goede staat krijgen van de woning;
 • Onder voorbehoud van de eigen woning- als je een stukje eigen zekerheid nodig hebt omdat je woning nog niet is verkocht, kan je deze ontbindende factor in je bod op de woning meenemen. Het is alleen de vraag of een verkoper dan met je in onderhandeling wil, omdat het voor de verkoper extra onzekerheid met zich meebrengt.

(let op: vul een termijn in voor de ontbindende factoren. Over het algemeen geldt dat er voor de bouwkundige keuring een kortere termijn wordt gehanteerd dan de financiering.)

 

Bij aanvaarding van ons bod, wensen wij een overdracht op (datum). Wij zijn bereikbaar via de mail op (email) of per telefoon op (telefoonnummer). Wij horen graag van u.


Met vriendelijke groet,

Naam afzender


Bekijk ook de voorbeeld brieven op carlastemplates.com