Voorbeeld getuigschrift

Voorbeeld getuigschrift, een werkgever is wettelijk verplicht om op verzoek van de medewerker een getuigschrift te geven.


Het kan ook dat je met de medewerker afspreekt dat je als referentie opgegeven kan worden. De medewerker kan in dat geval je contactgegevens doorgeven aan potentiele nieuwe werkgevers, welke contact met je op kunnen nemen om vragen te stellen over de betreffende medewerker.


Je kunt een positief of een neutraal getuigschrift maken. Het is niet toegestaan om een negatief getuigschrift af te geven.


In een positief getuigschrift geef je aan waarom de betreffende medewerker de werkzaamheden goed/ naar tevredenheid heeft uitgevoerd. In een neutraal getuigschrift geef je alleen algemene informatie over de functie en de periode dat de medewerker bij je heeft gewerkt. 


Voorbeeld getuigschrift Positief

Plaats, datum

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Hierbij verklaart (bedrijf) dat de heer/mevrouw (naam), geboren op (datum, te plaats), bij ons werkzaam is geweest in de functie van (functienaam) met een dienstverband van

(aantal) uur per week in de periode van (datum tot datum).

 

In deze functie was hij/ zij belast met de volgende taken:

     Opsomming van de belangrijkste onderdelen van de functie

     Opsomming van de belangrijkste onderdelen van de functie

     Opsomming van de belangrijkste onderdelen van de functie

     Opsomming van de belangrijkste onderdelen van de functie

 

De werkzaamheden behorende bij de functie heeft hij/ zij naar volle tevredenheid verricht. Hij/ zij is goed in het stellen van prioriteiten en is secuur in zijn/ haar werk.

 

De heer/ mevrouw (naam) heeft zich tijdens de dienstbetrekking bij ons altijd op een goede wijze ingezet om de werkzaamheden op een kwalitatief goede wijze uit te voeren. Hij/ zij heeft zich daarbij inhoudelijk goed ontwikkeld. Daarbij heeft hij/ zij zich flexibel en leergierig opgesteld en zijn/ haar betrokkenheid, bij ons bedrijf getoond. Dit maakte hem/ haar tot een zeer prettige werknemer.

 

Wij danken de heer/ mevrouw (naam) voor zijn/ haar inzet en wensen hem/ haar veel succes in de verdere carrière. Wij verwachten dat hij/ zij bij een volgende werkgever wederom een betrouwbare en enthousiaste kracht zal zijn.  

 

Met vriendelijke groet,

(Naam)

Voorbeeld getuigschrift Positief 2

Plaats, datum

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Hierbij verklaar ik dat de heer/mevrouw (naam), geboren op (datum, te plaats), bij ons werkzaam is geweest in de functie van (functienaam) met een dienstverband van

(aantal) uur per week in de periode van (datum tot datum).

 

In deze functie was hij/ zij belast met de volgende taken:

     Opsomming van de belangrijkste onderdelen van de functie

     Opsomming van de belangrijkste onderdelen van de functie

     Opsomming van de belangrijkste onderdelen van de functie

     Opsomming van de belangrijkste onderdelen van de functie

 

(Naam) heeft de  werkzaamheden altijd erg goed uitgevoerd, waarbij hij/ zij zich op een positieve manier heeft ontwikkeld binnen onze organisatie. Binnen een korte tijd is (Naam) uitgegroeid van leerling naar volwaardige medewerker.

 

(Naam) past goed binnen het team en heeft een natuurlijk leiderschap. Het is prettig dat alle werk gerelateerde opdrachten door hem/ haar worden uitgevoerd, waarbij je er geen omkijken meer naar hebt. Dit schept vertrouwen van onze klanten alsook de collega’s.

 

Ondanks dat wij de carrière stap van (naam) begrijpen en toejuichen, betreuren wij het dat hij/ zij onze organisatie zal verlaten. Wij hopen wellicht in de toekomst een werkrelatie met (naam) op te kunnen bouwen. Voor nu wensen wij (naam) veel succes met zijn/ haar volgende stap in de carrière.

 

Met vriendelijke groet,

(Naam)


Voorbeeld getuigschrift Neutraal

Plaats, datum

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Hierbij verklaar ik dat de heer/mevrouw (naam), geboren op (datum, te plaats), bij ons werkzaam is geweest in de functie van (functienaam) met een dienstverband van

(aantal) uur per week in de periode van (datum tot datum).

 

Wij danken (naam) voor zijn/ haar inzet en wensen hem/ haar veel succes in de verdere carrière.

 

Met vriendelijke groet,

(Naam)

Download de voorbeeld getuigschriften

Voorbeeld getuigschrift Positief

Voorbeeld getuigschrift Positief 2

Voorbeeld getuigschrift Neutraal

Lees meer over een getuigschrift