Brief huurachterstandvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief huurachterstand, 3 voorbeeldbrieven voor wanneer er een betalingsachterstand van de huur is. Bekijk en download de voorbeeld brieven. Wanneer de achterstand blijft bestaan kan je een incassobureau inschakelen, of de rechtsbijstandverzekering. 


Voorbeeld brieven huurachterstand

Voorbeeld brief huurachterstand herinnering

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: huurachterstand

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U bent huurder van ons pand op de (straat, huisnummer, postcode en plaats), waarvoor u een maandelijkse huur verschuldigd bent van EURO (bedrag). Helaas hebben wij moeten constateren dat u een huurachterstand heeft van 3 maanden, EURO (bedrag).

Bij deze verzoek ik u de huurachterstand, vermeerderd met de overeengekomen rente a (%), binnen (aantal) dagen te voldoen op het bij u bekende bankrekeningnummer. Het totaal van de huurachterstand inclusief de rente bedraagt EURO (bedrag).

Tevens verzoek ik u in het vervolg de huur op tijd te voldoen, zoals afgesproken maandelijks voor (datum) 

Wanneer de huurachterstand niet binnen (aantal) dagen op onze rekening staat, zien wij ons genoodzaakt om een incassotraject te starten. Aan dit traject zijn kosten verbonden, welke bij u zullen worden verhaald. Wij hopen dat het zover niet hoeft te komen en u binnen de genoemde tijd de achterstand voldoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief huurachterstand laatste aanmaning

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: laatste aanmaning huurachterstand

 

Geachte heer- mevrouw (Naam),

Uit onze administratie is gebleken dat u ondanks onze eerdere herinneringen de onderstaande huurachterstand nog niet heeft voldaan.

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

Maand, vervaldatum, bedrag

 

Door het niet voldoen van de bovenstaande huurachterstand bent u in verzuim.

Wij sommeren u alsnog bovenstaande vordering binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam).

Dit is een laatste aanmaning. Wanneer u niet binnen 14 dagen de volledige achterstand heeft voldaan, geven wij de incasso uit handen en zullen er buitengerechtelijke kosten en rente in rekening worden gebracht a EURO (bedrag).

Wanneer uw betaling deze brief heeft gekruist, kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief huurachterstand voorstel betalingsregeling

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: huurachterstand betalingsregeling

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) ontving ik van u een brief met betrekking tot mijn huurachterstand. U dreigt daarin mijn huurovereenkomst te beƫindigen wanneer ik niet per direct de achterstand inloop. Ik wil graag met u tot een regeling komen waarbij ik de achterstand inloop en de huurovereenkomst van kracht blijft.

Zoals u kunt zien ben ik altijd op tijd geweest met het betalen van de huur. Helaas ben ik door omstandigheden in een verslechterde financiƫle positie gekomen, waardoor de achterstand heeft kunnen ontstaan. Inmiddels begint alles weer op orde te komen waardoor ik ruimte heb voor het aflossen van de huurachterstand.

Mijn voorstel is om in 6 maandtermijnen van EURO (bedrag) de achterstand in te lopen. Hierbij zal ik de lopende huur conform afspraak betalen. Met deze regeling is de achterstand volledig ingelopen op (datum).

Graag ontvang ik van u binnen (aantal) dagen een reactie van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief huurachterstand herinnering

Download brief huurachterstand laatste aanmaning

Download brief huurachterstand verzoek betalingsregeling

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.