Briefhoofdvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een briefhoofd is het tekstgedeelte aan het hoofd van een brief met daarin de NAW gegevens van de verzender, de NAW gegevens van de geadresseerde, de plaats en datum waar en waarop de brief is geschreven en de betreft regel van de brief met het onderwerp. Bekijk hieronder de voorbeelden voor een correct briefhoofd.


Voorbeeld briefhoofd algemeen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

 

Betreft: voorbeeld zakelijke brief

Voorbeeld briefhoofd specifiek

Jan Jansen

Olieslager 1

2222 AA  Leiden

 

Jansen & Co

T.a.v. de heer J. Jansen

Olieslager 1

2222 AA  Leiden

 

 

Leiden, 00-00-0000

 

Betreft: offerte aanvraag

Onderdelen briefhoofd

NAW gegevens van de verzender

Wanneer je geen gebruik maakt van standaard briefpapier waarop de NAW gegevens van de verzender al staan voorgedrukt, start je de brief met de NAW gegevens van de verzender. Tussen de cijfers en de letters van de postcode staat 1 spatie en tussen de postcode en de Plaats 2 spaties. Indien gewenst kan je bij de NAW gegevens nog een telefoonnummer en/ of emailadres toevoegen.

 

NAW gegevens ontvanger

Wanneer je de brief naar een bedrijf stuurt, kan je een afdeling of een persoon erbij vermelden. Het bedrijf staat dan boven aan, gevolgd door de afdeling of de persoon en vervolgens de overige adresgegevens. In plaats van een straat en huisnummer kan het ook zin dat je naar een postbus of naar een antwoordnummer stuurt.

 

Plaats en datum

Dit is de plaats waar de brief geschreven is en vanuit gestuurd wordt. Daarna volgt een komma en de datum waarop de brief geschreven is. Deze kan in cijfers worden uitgedrukt, of de maand kan voluit worden geschreven. De maand wordt in dat geval bij een Nederlandse brief met een kleine letter geschreven en bij een Engelse brief met een hoofdletter.

 

Betreft

In de betreft regel wordt het onderwerp van de brief vermeld. Aan de hand van deze regel kan de persoon die de post open maakt in 1 oogopslag zien waar de brief over gaat. Het kan ook zijn dat er een referentienummer, polisnummer of klantnummer in de betreft regel wordt vermeld.

Voorbeeld zakelijke brief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: voorbeeld zakelijke brief

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

De zakelijke brief heeft een standaard indeling. In deze brief geven we in het kort weer wat de standaard indeling en opmaak is van de zakelijke brief.

Helemaal boven in de zakelijke brief staan de gegevens van de verzender van de brief. Dit zijn minimaal de naam, het adres, de postcode en de woonplaats. Wanneer het een bedrijf betreft wordt de bedrijfsnaam vermeld. Hieronder volgen de gegevens van de ontvanger, wederom de naam, het adres en de postcode, woonplaats. Wanneer de ontvanger een bedrijf is, worden de bedrijfsnaam en de naam of afdeling van de ontvanger vermeld.

Het volgende onderdeel is de Plaats en de datum. De plaats wordt met een hoofdletter geschreven, gevolg door een komma en de datum. De maand kan zowel in cijfers of voluit geschreven. Je volgt het document met de betreft regel waarin het onderwerp van de brief staat.

De brief start je met de aanhef. Over het algemeen wordt hier Geachte heer/ mevrouw vermeld en indien bekend volgt daarna de naam. De eerste alinea is de inleiding van de brief. Vervolgens komen de vervolg alinea’s en sluit je af met de slotalinea.

Na de inhoud van de brief volgt de groet, daar wordt over het algemeen “Met vriendelijke groet” gebruikt. Daarna sluit je af met de naam en de handtekening.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: Voorbeeld zakelijke brief

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.