Brief schadevergoedingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief schadevergoeding, voor wanneer er een onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden en daarom een schadevergoeding wordt gevraagd. Bekijk de 2 voorbeeld brieven voor het verzoek van een schadevergoeding en de 2 voorbeeld brieven voor het antwoord op dit verzoek. 


Voorbeeld brief schadevergoeding ongeluk

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief schadevergoeding

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u mij aangereden op mijn fiets, waardoor ik ben gevallen. Ik stel u aansprakelijk voor dit ongeval en verzoek u mijn schade te voldoen.

 

Mijn schade bestaat uit:

Schade reparatie van de fiets a EURO (bedrag)

Schade van de vervanging van mijn broek a EURO (bedrag)

Schade van de vervanging van mijn jas a EURO (bedrag)

 

Ik verzoek u de schade aan mij te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam van de rekeninghouder).

Graag ontvang ik van u binnen (aantal) dagen een bevestiging of de schade door u zal worden voldaan. Wanneer u niet aan mijn verzoek voldoet, zie ik mij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen. Ik ga ervan uit dat het echter niet zover hoeft te komen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief schadevergoeding verzoek ongeval

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief schadevergoeding


Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft uw zoon/ dochter bij ons thuis gespeeld en is er een ongeluk gebeurd waardoor wij schade hebben geleden. Ik stel u hierbij als ouder aansprakelijk voor deze schade.  

Uw kind rende door de gang en toen is hij/ zij tegen een tafel aangerend. De tafel is omgevallen en er is het een en ander kapot gegaan door de val.

 

De schade bestaat uit het volgende:

Een vaas ter waarde van EURO (bedrag)

Een fotolijst ter waarde van EURO bedrag)

Een kaarsenstandaard ter waarde van (bedrag)

 

Ik verzoek u de schade aan mij te voldoen op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam van de rekeninghouder).

Graag ontvang ik van u binnen (aantal) dagen een bevestiging of de schade door u zal worden voldaan. Wanneer u niet aan mijn verzoek voldoet, zie ik mij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen. Ik ga ervan uit dat het echter niet zover hoeft te komen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief schadevergoeding antwoord niet erkennen aansprakelijkheid

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief schadevergoeding antwoord niet akkoord

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u mij een brief gestuurd waarin u mij aansprakelijk stelt voor (omschrijving voor hetgeen je aansprakelijk wordt gesteld). Ik ben het hier niet mee eens.

Het ongeval waarvoor u mij aansprakelijk stelt is niet door mijn toedoen ontstaan. U geeft aan dat ik (omschrijving), maar ik ben van mening dat de situatie er als volgt heeft uitgezien: (omschrijving van de situatie volgens jou).

Gezien bovenstaande kunt u mij mijns inziens niet aansprakelijk stellen en bent u zelf verantwoordelijk voor het ongeval.

U geeft aan juridische stappen te ondernemen wanneer ik de schade niet voldoe. Ik zie dit positief tegemoet. Ik heb namelijk al contact gehad met mijn rechtsbijstandsverzekeraar en deze heeft aangegeven dat ik sterk sta in deze zaak.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief schadevergoeding antwoord akkoord

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief schadevergoeding antwoord akkoord

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U heeft mij d.d. (datum) een brief gestuurd waarin u mij aansprakelijk stelt voor (omschrijving van de situatie) en mij verzoekt de schade te betalen. Ik zal aan uw verzoek voldoen.

Tot mijn spijt is er een situatie ontstaan waarin u schade heeft geleden en waarvoor ik aansprakelijk ben. Ik erken deze aansprakelijkheid en zal uw gehele schade voldoen op het genoemde rekeningnummer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Voorbeeld brief schadevergoeding ongeluk

Voorbeeld brief schadevergoeding ongeval

Voorbeeld brief schadevergoeding antwoord niet erkennen aansprakelijkheid

Voorbeeld brief schadevergoeding antwoord erkennen aansprakelijkheid

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.