Brief ziekmeldingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief ziekmelding, over het algemeen zal een ziekmelding niet per brief plaatsvinden, maar telefonisch. Afhankelijk van het verzuimbeleid bij jouw werkgever geldt er een wijze van ziekmelden. In sommige gevallen is het echter wel van belang om een ziekmelding (ook) schriftelijk te doen, bijvoorbeeld wanneer je werkgever weigert om je ziek te melden bij het UWV.


Telefonische ziekmelding

Meestal is er een verzuimbeleid aanwezig waarin wordt aangegeven hoe en wanneer je je ziek moet melden. Het kan ook zijn dat dit bijvoorbeeld in je contract staat. Er zal iets staan zoals:

Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 9.00 uur ’s ochtends telefonisch ziek bij personeelszaken, te bereiken op 000-0000000. Wanneer de ziekmelding buiten kantooruren is volstaat op dat moment melding via de sms aan je direct leidinggevende. Je dient wel altijd tijdens kantooruren te bellen, wederom voor 09.00, naar kantoor om de gegevens van de ziekmelding door te nemen.

Wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen.

Als je in de loop van de dag ziek wordt en pas later hoeft te beginnen,  bijvoorbeeld bij een middag- of avonddienst, dan meld je je zo snel mogelijk ziek.

Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit, voordat je naar huis gaat, bij de bovengenoemde personen.

Informatie ziekmelding

Wat mag de werkgever vragen bij de ziekmelding?

Je werkgever mag niet vragen naar de medische achtergrond waarom je je ziek meld. Later bij een eventuele bedrijfsarts of arbo arts mag dit door de arts zelf wel gevraagd worden. Deze informatie is privé en wordt niet doorgegeven aan je werkgever wanneer je dat niet wilt.

 

Een werkgever mag wel het volgende aan je vragen:

Hoe je bereikbaar bent;

Of je onder een vangnetbepaling valt;

Voorbeeld brief ziekmelding

Je werkgever mag je ziekmelding niet weigeren. Wanneer dit wel gebeurt kan je een brief sturen naar je werkgever met je ziekmelding en het verzoek om een bedrijfsarts in te schakelen. Bekijk hieronder een voorbeeld van zo’n brief.

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: ziekmelding

 

Geachte heer/mevrouw,

Op (datum) heb ik mij telefonisch ziekgemeld bij (Naam). Dit heb ik conform het verzuimreglement voor (tijd) gedaan. U heeft mij vervolgens medegedeeld dat u niet akkoord gaat met mijn ziekmelding.

Aangezien u niet de persoon bent om mijn ziekmelding te accepteren, stuur ik u deze brief. Ik verzoek u mij alsnog ziek te melden en wanneer u een beoordeling wenst, mij door te verwijzen naar een bedrijfsarts.

Ik ben bereikbaar op (telefoonnummer) en bereid te komen op een afspraak met een bedrijfsarts. Voor de volledigheid wijs ik u erop dat u op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek verplicht bent om mijn salaris tijdens ziekte door te betalen.

Uiteraard ga ik zodra ik weer hersteld ben weer aan de slag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brief ziekmelding

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.