Brief einde contractvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een voorbeeld Brief einde contract, wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt, of je deze wil beëindigen binnen de proeftijd zal er ter conformatie een brief gestuurd worden naar de betreffende medewerker. ook in verband met de aanzegtermijn zal er tijdig (1 maand voor het einde van de tijdelijke overeenkomst een brief gestuurd moeten worden.

Voorbeeld brieven einde contract

Voorbeeld brief einde contract

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: einde contract

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) hebben wij een arbeidsovereenkomst met elkaar afgesloten voor de duur van (aantal) maanden. Van rechtswege eindigt deze overeenkomst op (datum).

Helaas moeten wij u melden dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zal worden. Uw huidige functie komt te vervallen waardoor er geen werkzaamheden meer voor u zullen zijn in de toekomst.

Wij willen u hierbij verzoeken om uw leaseauto in te leveren op uw laatste werkdag. Mocht u een aanbevelingsbrief willen ontvangen kunt u contact nemen met afdeling personeelszaken. Zij zullen deze voor u opstellen en ook voor vragen over uw eindafrekening kunt u bij afdeling personeelszaken terecht.  

Rest ons  te bedanken voor uw inzet en u veel succes te wensen in uw toekomstige loopbaan.

Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief einde contract in proeftijd

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Betreft: einde contract in proeftijd

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) hebben wij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met elkaar afgesloten met een proeftijd van (aantal) maanden. Naar aanleiding van ons gesprek d.d. (datum) ontvangt u hierbij de officiële bevestiging dat wij de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen binnen de overeengekomen proeftijd.

Ondanks dat wij hebben gezien dat uw inzet optimaal is, hebben wij besloten niet verder met u te gaan. Uw ervaring sluit minder aan op de werkzaamheden die wij van u verachten.

Wij wensen u veel succes met het vinden van een nieuwe baan en bedanken u voor uw inzet.

Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.


Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief einde contract van rechtswege

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Betreft: einde contract in proeftijd

Plaats en datum

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Wij zijn d.d. (datum) een arbeidsovereenkomst met elkaar overeengekomen voor de duur van (aantal) maanden. Deze arbeidsovereenkomst van rechtswege d.d. (datum).

Zoals met u besproken in een persoonlijk gesprek d.d. (datum) zullen wij de van rechtswege te beëindigen arbeidsovereenkomst niet verlengen. Zodoende zal uw laatste werkdag (datum) zijn.

Wij wensen u veel succes met het vinden van een nieuwe baan en bedanken u voor uw inzet bij ons bedrijf.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief einde contract werkgever

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: einde contract werkgever

Plaats en datum


Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) hebben wij een arbeidsovereenkomst met elkaar afgesloten die eindigt per (datum)

Op (datum) hebben wij in een persoonlijk gesprek met elkaar gesproken over een mogelijke verlenging. Helaas is er uit dit gesprek gekomen dat er geen verlenging al plaatsvinden op de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Derhalve eindigt uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per (datum.

Wij verzoeken u contact op te nemen met afdeling personeelszaken voor de verdere afronding. Bedankt voor de samenwerking en succes in uw toekomstige loopbaan.


Met vriendelijke groet,

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brieven einde contract

Download voorbeeld brief einde contract

Download voorbeeld brief einde contract proeftijd

Download voorbeeld brief einde contract werkgever

Download voorbeeld brief einde contract van rechtswege

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwe voorbeeld documenten direct.