Zakelijke brief Nederlands examenvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Zakelijke brief Nederlands examen, hoe schrijf je een zakelijke brief, wat is de opbouw? Bekijk hier de inhoud van een zakelijke brief en een voorbeeld brief. 


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Opbouw zakelijke brief Nederlands examen

De standaard opmaak van een zakelijke brief ziet er als volgt uit:

 

1.    NAW gegevens verzender

Naar verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

2.    NAW gegevens ontvanger

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

3.    Plaats, datum

Bijvoorbeeld: Rotterdam, 00-00-0000 OF Rotterdam, 1 januari 0000

De plaats begin je altijd met een hoofdletter. Verder kan je ervoor kiezen om de datum in alleen cijfers uit te drukken, of om de maand voluit te schrijven. Wanneer je de maand voluit schrijft start je de maand met een kleine letter.

 

4.    Betreft:

Hier geef je het onderwerp van de brief. Bijvoorbeeld: Aanvraag offerte stoelen OF Opzeggen verzekering polisnummer 00000.

 

5.    Aanhef

De aanhef van een zakelijke brief start je in de regel met “Geachte”. Daarna zijn er verschillende opties:

Geachte heer/ mevrouw, - wanneer de naam niet bekend is

Geachte heer mevrouw (achternaam) – wanneer de achternaam bekend is, maar het geslacht niet bekend is

Geachte heer (voorletter, achternaam) – wanneer het geslacht en de (letter van de) voornaam bekend is

Geachte drs. (voorletter, achternaam) – wanneer de titel en de (letter van de) voornaam bekend is

 

6.    Inleiding

In de inleiding geef je een korte introductie van de brief. Bijvoorbeeld: Naar aanleiding van uw advertentie in de krant verzoek ik u een offerte te maken voor (omschrijving). OF Omdat ik over ben gestapt naar een andere verzekeringsmaatschappij wil ik per direct mijn verzekering met polisnummer 0000 opzeggen.

 

7.    Kern

In de kern geef je de verdere inhoud van de brief. Over het algemeen bestaat de kern uit 1 of 2 alinea’s. Zorg ervoor dat je geen wollige tekst gebruikt en dat je het kort en bondig houdt.

 

8.    Afsluiting

De afsluiting bestaat uit een groet, bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet. Bij formelere brieven wordt “Hoogachtend” gebruikt.

 

9.    Ondertekening

De ondertekening van de brief bestaat uit de naam en de handtekening. Bij een digitale brief kan je er ook voor kiezen om een digitale handtekening te gebruiken.

 

10.  Optioneel bijlage

Wanneer je documenten aan de brief toevoegt, meld je dit onder aan de brief. Je zet in de onderste regel Bijlage: gevolgd door de naam van de documenten die je toevoegt.

Voorbeeld zakelijke brief Nederlands examen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: opzeggen verzekering

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Omdat ik ben overgestapt naar een andere verzekeraar wil ik per direct mijn verzekering met polisnummer 00000 bij u opzeggen.

De reden dat ik ben overgestapt naar een andere verzekeraar is de prijs. Na veel onderzoek ben ik erachter gekomen dat deze verzekering net zo goed aansluit op mijn wensen en minder maandelijks lasten met zich mee brengt.

Ik verzoek u mij een bevestiging te sturen van mijn opzegging met een datum tot wanneer de polis loopt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender


Download de voorbeeld zakelijke brief Nederlands examen

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.