Brief voorbeeld zinnenvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief voorbeeld zinnen, bekijk de voorbeeld zinnen voor een zakelijke brief.
Als je een zakelijke brief gaat opstellen is er een standaard opmaak en vaak worden in de eerste en laatste alinea standaard zinnen gebruikt. Het kan zijn dat je refereert naar eerdere correspondentie, of dat je bijvoorbeeld een klant indient. 

Afhankelijk van het karakter van je zakelijke brief kan je de onderstaande voorbeeld zinnen gebruiken. 


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Bekijk op deze pagina voorbeeld zinnen die gebruikt kunnen worden voor een zakelijke brief. 
Voorbeeld zinnen voor de opening (eerste alinea) van je zakelijke brief en voorbeeld zinnen voor de afsluiting (laatste alinea van je brief. 


Brief voorbeeld zinnen opening

 • Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw aanvraag met betrekking tot
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw brief met referentie (referentie) d.d. (datum)
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw verzoek d.d. (datum) met betrekking tot
 • Bij deze willen wij u bevestigen dat wij uw brief d.d. (datum) in goede orde hebben ontvangen.
 • Wij hebben uw schrijven d.d. (datum), waarin u een aanvraag doet met betrekking tot (omschrijving) in goede orde ontvangen.
 • Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat
 • Met genoegen kunnen wij u mededelen dat
 • Graag willen wij u hierbij bevestigen dat
 • Bij deze willen wij met u delen dat
 • Bedankt voor uw aanvraag met betrekking tot
 • Hartelijk dank voor uw brief d.d. waarin u aangeeft dat
 • Vriendelijk bedankt voor de bevestiging dat
 • Wij willen u danken voor de aanvraag van
 • Wij hebben kennis genomen van uw verzoek en willen u hierbij informeren dat
 • Met veel interesse hebben wij kennis genomen van
 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud d.d. (datum)
 • Met referentie aan uw brief d.d. (datum)
 • Op (datum) heeft u mij een brief gestuurd waarin u aangeeft dat
 • Refererend aan onze eerdere correspondentie d.d. (datum)
 • In vervolg op ons plezierige onderhoud d.d. (datum)
 • Terugkomend op ons gesprek d.d. (datum)
 • Zoals reeds mondeling met u besproken willen we hierbij bevestigen dat
 • Zoals u weet hebben we besloten dat
 • Op (datum) hebben wij een gesprek met elkaar gehad, waarin
 • Tijdens ons gesprek d.d. (datum) toonde u belangstelling voor
 • Bedankt voor uw offerte aanvraag, bijgesloten vindt u onze prijsopgave voor
 • Zoals afgesproken ontvangt u hierbij 

Brief voorbeeld zinnen afsluiting

 • Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag
 • U kunt bij vragen contact opnemen met (naam, telefoonnummer, email)
 • Bij vragen kunt u terecht bij afdeling
 • Graag ontvang ik binnen (aantal) dagen na dagtekening een reactie van u
 • Kunt u ons op korte termijn, doch uiterlijk (datum) informeren over
 • Ik zie uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet
 • Wanneer u akkoord gaat met de offerte kunt u een getekend exemplaar sturen naar (adres)
 • Graag ontvangen wij een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen (aantal) dagen retour
 • Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat
 • Graag licht ik een en ander toe in een persoonlijk gesprek
 • Graag verneem ik van u of wij in aanmerking komen voor
 • Tot slot verzoek ik u mij binnen de gestelde termijn te informeren over
 • Rest ons u veel succes te wensen in de verdere verloop van uw carrière
 • Wij wensen u veel succes toe met de zaken en wellicht komen wij elkaar in de toekomst nog tegen
 • Als u niet binnen de genoemde tijd de achterstand heeft voldaan, zal ik aanspraak maken op
 • Kunt u mij op korte termijn een terugkoppeling geven van

Voorbeeld zakelijke brief

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.