Brief voorbeeld zinnen

Brief voorbeeld zinnen, bekijk de voorbeeld zinnen voor een zakelijke brief. 


Brief voorbeeld zinnen opening

 • Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw aanvraag met betrekking tot
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw brief met referentie (referentie) d.d. (datum)
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw verzoek d.d. (datum) met betrekking tot
 • Bij deze willen wij u bevestigen dat wij uw brief d.d. (datum) in goede orde hebben ontvangen.
 • Wij hebben uw schrijven d.d. (datum), waarin u een aanvraag doet met betrekking tot (omschrijving) in goede orde ontvangen.
 • Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat
 • Met genoegen kunnen wij u mededelen dat
 • Graag willen wij u hierbij bevestigen dat
 • Bij deze willen wij met u delen dat
 • Bedankt voor uw aanvraag met betrekking tot
 • Hartelijk dank voor uw brief d.d. waarin u aangeeft dat
 • Vriendelijk bedankt voor de bevestiging dat
 • Wij willen u danken voor de aanvraag van
 • Wij hebben kennis genomen van uw verzoek en willen u hierbij informeren dat
 • Met veel interesse hebben wij kennis genomen van
 • Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud d.d. (datum)
 • Met referentie aan uw brief d.d. (datum)
 • Op (datum) heeft u mij een brief gestuurd waarin u aangeeft dat
 • Refererend aan onze eerdere correspondentie d.d. (datum)
 • In vervolg op ons plezierige onderhoud d.d. (datum)
 • Terugkomend op ons gesprek d.d. (datum)
 • Zoals reeds mondeling met u besproken willen we hierbij bevestigen dat
 • Zoals u weet hebben we besloten dat
 • Op (datum) hebben wij een gesprek met elkaar gehad, waarin
 • Tijdens ons gesprek d.d. (datum) toonde u belangstelling voor
 • Bedankt voor uw offerte aanvraag, bijgesloten vindt u onze prijsopgave voor
 • Zoals afgesproken ontvangt u hierbij 

Brief voorbeeld zinnen afsluiting

 • Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag
 • U kunt bij vragen contact opnemen met (naam, telefoonnummer, email)
 • Bij vragen kunt u terecht bij afdeling
 • Graag ontvang ik binnen (aantal) dagen na dagtekening een reactie van u
 • Kunt u ons op korte termijn, doch uiterlijk (datum) informeren over
 • Ik zie uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet
 • Wanneer u akkoord gaat met de offerte kunt u een getekend exemplaar sturen naar (adres)
 • Graag ontvangen wij een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen (aantal) dagen retour
 • Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat
 • Graag licht ik een en ander toe in een persoonlijk gesprek
 • Graag verneem ik van u of wij in aanmerking komen voor
 • Tot slot verzoek ik u mij binnen de gestelde termijn te informeren over
 • Rest ons u veel succes te wensen in de verdere verloop van uw carrière
 • Wij wensen u veel succes toe met de zaken en wellicht komen wij elkaar in de toekomst nog tegen
 • Als u niet binnen de genoemde tijd de achterstand heeft voldaan, zal ik aanspraak maken op
 • Kunt u mij op korte termijn een terugkoppeling geven van

Voorbeeld zakelijke brief

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.