Aanbevelingsbriefvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een aanbevelingsbrief is een brief waarin iemand beschrijft aangeeft dat een ander competent is. De brief wordt vaak geschreven door een werkgever of leidinggevende voor een medewerker.

Wanneer een werknemer uit dienst gaat, kan het zijn dat er om een aanbeveling wordt gevraagd, of je kunt ervoor kiezen om standaard een aanbeveling mee te geven. Bekijk hieronder de 4 verschillende aanbevelingsbrieven ter inspiratie. 


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Tips voor het schrijven van een goede aanbevelingsbrief

ü  Start de brief met een introductie. Hierin introduceer je jezelf en geef je aan wie de persoon is waarvoor je de aanbeveling schrijft. Het is bij een aanbeveling van belang dat duidelijk is hoe goed je de persoon kent en wat de relatie tussen jullie is (geweest).

ü  Gebruik de standaard opmaak en opbouw van een zakelijke brief. In de eerste alinea geef je de introductie, gevolgd door een verdieping, een meer gedetailleerde omschrijving van de kwaliteiten van de persoon waar je de aanbeveling voor schrijft. Hier wordt in het kort iets verteld over de relevante invulling van de werkzaamheden en prestaties. Daarna volgt de positieve aanbeveling en afsluiting.

ü  Een aanbevelingsbrief is bedoelt om positief te zijn. In het geval je niet tevreden bent geweest over de inzet van de medewerker, kan je ervoor kiezen om de brief vrij neutraal te laten. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat de brief negatief is. Zorg voor een eerlijke, oprechte positieve inhoud. Twijfel je of je iets wel of niet moet vermelden in de brief? Ga dan na of hetgeen relevant is en of het positief is.

ü  Zorg voor een juiste opbouw en een correcte spelling. Controleer de brief voordat je hem gaat versturen. Je kunt hem eventueel nog door een ander laten nakijken. Voordat je hem gaat sturen. 

Voorbeeld aanbevelingsbrief 

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Aanbevelingsbrief medewerker

Plaats en datum


Geachte heer/mevrouw,

Als werkgever van (naam) kunnen wij bevestigen dat wij (aantal) jaar prettig en vruchtbaar hebben samengewerkt. (Naam) is een gedreven, accurate en trouwe medewerker, die altijd klaar staat voor (zijn/haar) collega’s. Binnen de afdeling (afdelingsnaam) is (hij/zij) dan ook een gewaardeerde collega geweest.

Wij bevelen (naam) graag aan als (functienaam) voor jullie organisatie en zijn overtuigd dat (heer/mevrouw Naam) een waardevolle ondersteuning zal zijn in bedrijf.

Wij lichten onze samenwerking met (Naam) graag nader toe in een telefonisch gesprek.  Aarzelt u zeker niet contact met ons op te nemen wanneer er nog vragen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanbevelingsbrief medewerker

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: Aanbevelingsbrief medewerker

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,


(Naam) werkte onder mijn directe leiding als (functienaam) in de afgelopen (aantal) jaar. (hij/zij) hield zich binnen ons team voornamelijk bezig met (hoofdtaken). (Naam) heeft daarbij (zijn/haar) bekwaamheid op het gebied van (werkzaamheden) meer dan goed laten blijken. 

De accuraatheid en snelheid waarmee (Naam) (zijn/haar) werkzaamheden voldeed zijn bewonderenswaardig. (Naam) is een erg capabele werknemer en wij zinden het jammer

dat (hij/zij) ons bedrijf gaat verlaten. Ik kan (Naam) sterk aanbevelen aan een toekomstige werkgever.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanbevelingsbrief collega

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Aanbevelingsbrief collega

Plaats en datum

  

Geachte heer/mevrouw,

 

(Naam) heeft de afgelopen (aantal) jaar bij ons bedrijf gewerkt in de functie van (functienaam). Binnen deze functie was (Naam) verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden (omschrijving van de werkzaamheden). 

(Naam) heeft de werkzaamheden naar volle tevredenheid verricht. (Zijn/haar) kennis en ervaring op het gebied van (omschrijving) zijn een grote toegevoegde waarde geweest binnen ons bedrijf. (Hij/Zij) heeft (zijn/haar) expertise op een uitstekende wijze toegepast, waarbij (hij/zij) de kennis heeft gedeeld met de directe collega’s.   

Helaas waren er bij ons bedrijf onvoldoende doorgroeimogelijkheden voor (Naam) en heeft (hij/zij) besloten elders (zijn/haar) carrière te vervolgen. Wij bedanken (Naam) voor (zijn/haar) inzet en wensen (hem/haar) veel succes toe in (zijn/haar) loopbaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanbevelingsbrief werknemer

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Aanbevelingsbrief werknemer

Plaats en datum 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij verklaar ik dat (de heer/ mevrouw) (Naam), geboren op (datum) te (plaats), bij ons heeft gewerkt van de periode (datum) tot (datum) in de functie van (functienaam). 

De werkzaamheden welke tot de functie van (functienaam) behoren, heeft (Naam) naar volle tevredenheid verricht. Binnen ons bedrijf stond (Naam) bekend als een gemotiveerde en bekwame collega, die altijd klaar stond voor (zijn/haar) collega’s.

Wij betreuren het dat (Naam) ons bedrijf heeft verlaten en wensen (hem/haar) een succesvolle carrière toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld aanbevelingsbrief in Word

Aanbeveling 

Aanbeveling  collega

Aanbeveling  medewerker

Aanbeveling  werknemer

Lees meer over het schrijven van een goede aanbevelingsbrief.