Brief gratificatievoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief gratificatie, 3 voorbeeld brieven voor een gratificatie. Veel bedrijven hebben als extra stimulans voor de medewerkers een regeling voor een gratificatie. Als bepaalde targets worden gehaald, of als het functioneren positief is, wordt er (meestal aan het einde van het jaar) een bonus uitgekeerd. 


Voorbeeld brieven gratificatie

Voorbeeld brief gratificatie 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: gratificatie

 

Beste (Naam),

Zoals je weet wordt elk jaar naar aanleiding van het functioneren en de inzet van onze medewerkers een bonus uitgekeerd. Alle gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Naar aanleiding van je positieve beoordeling van dit jaar kunnen wij je mededelen dat je in aanmerking komt voor de eindejaar bonus.


De bonusregeling van dit jaar ziet er als volgt uit:

Omschrijving van de regeling

Omschrijving van de regeling

Omschrijving van de regeling

Omschrijving van de regeling

Voor jou betekent dit een bonus van EURO (bedrag) als bonus voor dit jaar. De bonus zal worden uitbetaald op (datum). Volgend jaar zal dezelfde bonusregeling worden gehanteerd en zullen de beoordelingen wederom in dezelfde maand plaatsvinden.

Bedankt voor je goede inzet dit jaar en veel succes met de verdere uitoefening van je functie.


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief gratificatie 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: bonus

 

Beste (Naam),

Naar aanleiding van uw positieve beoordeling van dit jaar mogen wij u mededelen dat u een gratificatie zult ontvangen. Het is ons een genoegen u hier verder over te informeren.

De regeling met betrekking tot de gratificatie is dat elk van de medewerkers bij een positieve beoordeling een bedrag uitgekeerd zullen krijgen in de maand december. Dit is een extra stimulans voor het functioneren binnen ons bedrijf. We hebben zoals u weet 3 positieve resultaten, goed, beter en best welke onder de regeling vallen.

U bent dit jaar gekwalificeerd als best, wat een bonus van EURO (bedrag) betekent. Dit is een bruto bedrag, na aftrek van de loonbelasting blijft er een bedrag over van EURO (bedrag). Dit bedrag zal op (datum) aan u worden uitgekeerd.

Wij danken u voor uw goed inzet en wensen u alvast fijne dagen toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief gratificatie 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: bonus

 

Beste (Naam),

Zoals u weet verdelen wij jaarlijks een bonus over de medewerkers van ons bedrijf. De totale bonus hangt af van de winst van het jaar, waarvan een percentage van (%) wordt uitgekeerd. Dit jaar zijn we uitgekomen op een winst van EURO (bedrag).

Het totale bedrag aan bonus dat er dit jaar wordt uitgekeerd bedraagt EURO (bedrag). Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de medewerkers, naar gelang het aantal weken werkzaam in het jaar en het aantal werkuren.

Voor u betekent dit een bonus van EURO (bedrag) voor dit jaar. Dit is een bruto bedrag en zal in de maand (maand) netto worden uitgekeerd.

Wij danken u voor uw inzet waardoor wij tot een positief resultaat hebben kunnen komen. Wij hopen volgend jaar weer met elkaar een goed resultaat te kunnen neerzetten.

Fijne dagen toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brieven

Voorbeeld brief gratificatie 1

Voorbeeld brief gratificatie 2

Voorbeeld brief gratificatie 3

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.