Brief werkweigeringvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief werkweigering, 3 voorbeeld brieven in verband met werkweigering. Wanneer een werknemer weigert werkzaamheden uit te voeren, kan er uiteindelijk over gegaan worden tot ontslag op staande voet. Het is echter wel van belang dat de werknemer geen redelijke reden heeft om werk te weigeren en dat er waarschuwingen worden gegeven. 


Voorbeeld brieven werkweigering

Voorbeeld brief werkweigering 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: brief werkweigering

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Hierbij ontvangt u een officiële waarschuwing in verband met werkweigering. Op (datum) bent u zonder opgaaf van redenen niet op de werkplek verschenen en daarom ontvangt u nu een waarschuwing voor werkweigering.

U heeft na een revalidatieperiode van de arbo arts en van het UWV de opdracht gekregen om passende arbeid te verrichten. We hebben tezamen met de verzuim coördinator en de arbo arts besproken welke werkzaamheden u kan verrichten en daarop hebben we een plan gemaakt.

Geheel volgens plan hebben wij een passende werkplek voor u ingericht, zodat u weer aan de slag kan gaan. U bent echter op de besproken datum niet verschenen op de werkplek en u heeft daarnaast geen gehoor gegeven aan onze pogingen om u telefonisch te bereiken. Tot op heden hebben we ook geen reden van u gekregen waarom u niet op het werk bent verschenen.

Uw werkplek staat nog steeds voor u klaar en wij verzoeken u dan ook om (datum) om (tijd) naar kantoor te komen om de passende werkzaamheden uit te voeren. Wanneer u om wat voor reden dan ook niet in staat bent om het werk te verrichten horen we deze graag, zodat we contact kunnen opnemen met de arbo arts.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief werkweigering 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: brief werkweigering 2

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Hierbij ontvangt u een tweede officiële waarschuwing in verband met werkweigering. Op (datum) heeft u reeds een eerdere officiële waarschuwing ontvangen voor werkweigering.

Zoals u weet is er tijdens uw revalidatieproces afgesproken dat u op een aangepaste werkplek passend werk zou gaan verrichten. Tot op heden heeft u aan onze oproepen om dit passend werk uit te voeren geen gehoor gegeven.

Wij hebben u op (datum) en op (datum) opgeroepen om passende werkzaamheden bij ons te komen verrichten. Beide dagen bent u niet verschenen, zonder opgaaf van redenen. Dit zien wij als werkweigering en daarom ontvang u deze waarschuwing.

Uw werkplek staat nog steeds voor u klaar en wij verzoeken u dan ook om (datum) om (tijd) naar kantoor te komen om de passende werkzaamheden uit te voeren. Wanneer u om wat voor reden dan ook niet in staat bent om het werk te verrichten horen we deze graag, zodat we contact kunnen opnemen met de arbo arts.

Dit is een tweede officiële waarschuwing. Wanneer u geen gehoor geeft aan onze oproep, zullen wij over gaan tot ontslag op staande voet. Wij hopen echter dat het niet zover hoeft te komen en dat we u snel weer op kantoor zien.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief werkweigering 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Plaats en datum

Betreft: brief werkweigering 3- ontslag op staande voet

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Hierbij delen wij u mede dat wij u op staande voet ontslaan wegens werkweigering. Wij hebben u 2 schriftelijke officiële waarschuwingen gegeven voor werkweigering en nu volgt ontslag op staande voet. 

U heeft de gelegenheid gehad om in gesprek te gaan en een reden op te geven voor de werkweigering, maar daar heeft u geen gehoor aan gegeven. Wij zien gezien de ernst van de zaak geen andere optie dan u per direct te ontslaan.

Omdat de arbeidsovereenkomst nu beëindigd is, verzoeken wij u z.s.m. de in bruikleen ontvangen bedrijfsmiddelen bij ons in te leveren. Wij zullen na het inleveren daarvan een eindafrekening opmaken en deze aan u te voldoen. Wanneer u de bedrijfsmiddelen niet bij ons retourneert, zullen wij een schadevergoeding opnemen in de eindafrekening.


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Voorbeeld brief werkweigering 1

Voorbeeld brief werkweigering 2

Voorbeeld brief werkweigering 3

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.