Brief huurverhoging

Brief huurverhoging, 3 voorbeeld brieven voor een verhoging van de huur en een bezwaar tegen de verhoging. De brief om de huurverhoging aan te kondigen moet minimaal 2 maanden van te voren worden gestuurd. Zorg er voor dat de brief aangetekend wordt verstuurd zodat er geen onduidelijkheid over de ontvangst kan ontstaan. 


Voorbeeld brieven huurverhoging

Voorbeeld brief huurverhoging

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: huurverhoging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U huurt van ons een woning aan de (straat, huisnummer, postcode en plaats). Wij moeten u mededelen dat de huur van deze huurwoning zal worden verhoogd per (datum).

De huur tot en met (datum was EURO (bedrag) en zal per (datum) worden verhoogd naar EURO (bedrag). Dit is een verhoging van (percentage)%, wat conform de door de overheid bepaalde richtlijn is.

Wanneer u het niet eens bent met de huurverhoging kunt u daartegen schriftelijk bezwaar indienen bij ondergetekende.  

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief huurverhoging 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: huurverhoging adres

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Per (datum) zal de huurprijs van uw huurwoning worden verhoogd.

De oude kale huurprijs was EURO (bedrag) per maand en de nieuwe kale huurprijs is EURO (bedrag per maand. Dit is een verhoging van (percentage)% , conform de voor dit jaar gestelde richtlijnen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar indienen tegen de huurverhoging, door een bezwaarschrift naar ons te sturen. Bezwaar kan worden ingediend in de volgende gevallen:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
  • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
  • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huurverhoging voorstellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief bezwaar huurverhoging

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger                                                                                        

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: bezwaar huurverhoging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u mij een brief gestuurd waarin u aangeeft per (datum) een huurverhoging door te voeren van mijn huurwoning met adres (straat, huisnummer, postcode en plaats). Tegen de geplande huurverhoging dien ik hierbij mijn bezwaar in.

Er zijn reeds enkele jaren ernstige onderhoudsgebreken. Hierover hebben wij herhaaldelijk contact gehad, waarbij een renovatie tot op heden is uitgebleven. De onderhoudsgebreken zijn als volgt:

 

Omschrijving van de onderhoudsgebreken

Omschrijving van de onderhoudsgebreken

Omschrijving van de onderhoudsgebreken

Omschrijving van de onderhoudsgebreken

 

Totdat de ernstige onderhoudsgebreken zijn opgelost bent u niet gerechtigd de huur te verhogen. Ik verzoek u daarom de geplande huurverhoging in te trekken en op korte termijn de onderhoudsgebreken aan het pand op te lossen.

In de bijlage heb ik eerdere correspondentie en rapporten met betrekking tot het onderhoud toegevoegd. Graag verneem ik binnen 14 dagen van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brieven huurverhoging

Download voorbeeld brief huurverhoging

Download voorbeeld brief huurverhoging 2

Download voorbeeld brief huurverhoging bezwaar

Bekijk de informatie over de huurverhoging op de site van de Rijksoverheid