Brief kwijtscheldingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief kwijtschelding, 3 voorbeeldbrieven om een verzoek in te dienen voor het kwijtschelden van een schuld. Wanneer je inkomen te laag is om de schulden in te lossen, kunnen de schulden aanzienlijk oplopen in verband met de incassokosten. Wanneer er geen uitzicht is op verbetering kan je bij de verschillende partijen een verzoek indienen om de schulden kwijt te schelden. 


Voorbeeld brieven voor het verzoek om een schuld kwijt te schelden

Voorbeeld brief kwijtschelding schuld

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief kwijtschelding schuld

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Door een verandering in mijn privé situatie ben ik in de bijstand terecht gekomen en zijn mijn schulden hoog opgelopen. Inmiddels heb ik mijn woning verlaten en mijn vaste lasten tot het minimum weten te beperken, maar door de hoge schulden met de bijbehorende incassokosten is mijn situatie penibel. Mijn besteedbaar inkomen is momenteel 70% van de bijstandsnorm.

Bij u heb ik een schuld van EURO (bedrag) open staan. Ik zie geen enkele mogelijkheid om deze schuld te kunnen aflossen. Mijn financiële situatie laat geen ruimte over voor het aflossen van schulden en er is geen uitzicht op verbetering. Ik heb verder ook geen eigendommen die ik kan verpanden of verkopen. In de bijlage heb ik een specificatie toegevoegd van mijn schulden en mijn inkomsten.

Hierbij verzoek ik u verzoeken om mijn schuld bij u kwijt te schelden. Ik hoop dat u dit verzoek wilt inwilligen, zodat ik geen verdere incasso kosten krijg en de last van de deurwaarders van mij af valt.

Ik hoop op korte termijn van u te horen en wil u bij voorbaat zeer danken voor uw begrip en medewerking.

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief kwijtschelding schuld aanslag

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief kwijtschelding aanslag

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Helaas zit ik in een situatie waarin het voor mij onmogelijk is geworden om mijn schuld bij u in te lopen. Wegens (situatie) is het inkomen van mijn partner weggevallen, waardoor ik de enige kostwinnaar ben in huis.

Mijn inkomen is te laag om voor ons gezin de maandelijkse lasten te kunnen voldoen en daarnaast deze schuld in te lossen. Er is geen mogelijkheid dat er verbetering komt in onze inkomenssituatie en verder hebben wij geen bezittingen welke wij kunnen verkopen of verpanden. 

Wanneer ik de berekening maak van mijn inkomen minus de woonlasten en de premie(s) voor de zorgverzekering en het normbedrag voor de bestaanskosten, blijft er geen ruimte over voor enige aflossing. Ik wil u daarom verzoeken mijn schuld kwijt te schelden. In de bijlage heb ik een kopie van mijn loonstroken toegevoegd.

Ik hoop op korte termijn van u te horen en wil u bij voorbaat zeer danken voor uw begrip en medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief kwijtschelding Belastingdienst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief kwijtschelding belasting

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Middels deze brief vraag ik aan u om mij kwijtschelding te verlenen van de aanslag (soort belasting) met nummer (aanslagnummer) d.d. (datum). In de bijlage heb ik een kopie van de genoemde aanslag toegevoegd.

Door privéomstandigheden ben ik in een verslechterde financiële situatie gekomen met een besteedbaar inkomen van onder de 90% van de bijstandsnorm. Mijn inkomen is aanzienlijk gekelderd en ik heb hoge schulden opgebouwd. Hierdoor ben ik niet in staat om de aanslag aan u te voldoen. In de bijlage heb ik een specificatie van mijn inkomen en schulden toegevoegd.

Graag verzoek ik u akkoord te gaan met mijn verzoek tot kwijtschelding. Ik hoop dat ik op korte termijn een reactie van u zal ontvangen en verzoek u om de invordering en eventuele incassotrajecten aan te houden totdat u een besluit heeft gemaakt over de kwijtschelding.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief kwijtschelding schuld 

Download brief kwijtschelding aanslag

Download brief kwijtschelding Belastingdienst

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.