Huurcontract opzeggencontract-opstellen-voorbeeld-templates


Huurcontract opzeggen, wanneer kan je een huurcontract als huurder en als verhuurder opzeggen? Bekijk hier de verschillende mogelijkheden voor het opzeggen van de huur en download de voorbeeld brieven.


Huurcontract opzeggen op initiatief van de huurder

Opzegtermijn huurder

Zowel voor de huurder als de verhuurder geldt dat men zich moet houden aan de wettelijke opzegtermijn. Voor de huurder geldt dat de opzegtermijn gelijk is aan de betaalperiode van de huur:

·        Betaalperiode van 4 weken: opzegtermijn van 4 weken;

·        Betaalperiode van 1 maand: opzegtermijn van 1 maand;

·        Betaalperiode van 1 kwartaal: opzegtermijn van 1 kwartaal.

Het maakt niet uit als er een langere opzegtermijn in het contract staat. Volgens de wet blijft de opzegtermijn van de huurder gelijk aan de betaaltermijn.

Wijze van opzegging

De opzegging van je huurcontract doe je per aangetekende brief. Het is niet nodig om een reden op te geven bij de opzegging, maar dat kan natuurlijk wel. Bekijk hier een aantal voorbeeld brieven om je huurcontract op te zeggen als huurder.

Uitzonderingen opzegtermijn huurder

Het kan voorkomen dat je een huurcontract aangaat voor een vaste periode van langer dan 2 jaar. In dat geval kan je de huur pas na die periode opzeggen, tenzij de verhuurder akkoord gaat met een eerdere opzegging.

Bezwaar bij opzegging huurcontract door verhuurder

Als u als huurder het niet eens bent met de huuropzegging, dan kan je er bezwaar tegen maken. Dit kan je zelf doen door middel van een aangetekende brief, of door een (rechtsbijstand)advocaat laten verzorgen. Bekijk de voorbeeld brieven bezwaar huuropzegging

Huurcontract opzeggen op initiatief van de huurder

Opzegtermijn verhuurder

Er gelden over het algemeen strengere voorwaarden voor het opzeggen van het huurcontract op initiatief van de verhuurder. Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden, geldt de volgende opzegtermijn voor de verhuurder:

·        3 maanden als de huurder er minder dan 1 jaar woont

·        4 maanden als hij er meer dan 1 jaar woont

·        5 maanden als hij er meer dan 2 jaar woont

·        6 maanden bij een woonduur langer dan 3 jaar

Voorwaarden opzeggen huurcontract door verhuurder

De opzegging moet zijn volgens de wet- een geldende wettelijke reden, dat kan zijn:

  • Wanneer de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
  • Wanneer de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
  • Wanneer de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.
  • Wanneer de verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.
  • Wanneer er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.
  • Wanneer de woonruimte tijdelijk verhuurd was. Een verhuurder mag alleen in een paar gevallen het huurcontract om deze reden opzeggen. Bijvoorbeeld als de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen.

Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder schriftelijk instemt met de huuropzegging. Stemt de huurder niet in, dan kunt u na 6 weken naar de rechter gaan. De rechter doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en geeft eventueel een datum voor ontruiming van de woning.

Wijze van opzegging

·        De opzegging van je huurcontract doe je per aangetekende brief. Bekijk hier een aantal voorbeeld brieven. 

·        In de brief moet de reden van opzegging staan, welke wettelijk onderbouwd moet zijn.

·        In de brief vraag je om een schriftelijke bevestiging van akkoord op de opzegging binnen 6 weken.

·        Wanneer er verschillende huurders zijn, dienen deze afzonderlijk een aangetekende brief te ontvangen.

Voorbeeld brieven huurcontract opzeggen

Huurcontract opzeggen door huurder

Huurcontract opzeggen door verhuurder

Bezwaar huurcontract opzeggen

Bekijk hier de wet- en regelgeving met betrekking tot de huur en verhuur.