Brief loonsverhogingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief loonsverhoging, 4 voorbeeld brieven om een loonsverhoging te geven en een loonsverhoging te vragen. Een werkgever kan een loonsverhoging geven door bijvoorbeeld een goede beoordeling van een medewerker, of er kan een collectieve loonsverhoging volgens de cao plaatsvinden. Daarnaast kan een medewerker ook zelf om een loonsverhoging vragen. Bekijk hieronder de verschillende voorbeeld brieven. 


Bekijk voorbeeld brief loonsverhoging

brief-loonsverhoging-vragen


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen. 


Bekijk op deze pagina de voorbeeld brieven voor een loonsverhoging. 


Bekijk de voorbeeld brieven voor een loonsverhoging

Voorbeeld brief loonsverhoging op initiatief van de werkgever na een goede beoordeling

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: brief loonsverhoging goed functioneren

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u een beoordelingsgesprek gehad met uw direct leidinggevend (naam) en afdeling personeelszaken. Uit dit gesprek is een goede beoordeling gekomen, waarover wij erg zijn verheugd.

Uw leidinggevende heeft uw kennis en inzet een betere beoordeling gegeven, waardoor u binnen uw schaal 2 stappen bent gestegen. Daarom zal per (datum) uw loon worden verhoogd naar EURO (bedrag).

De overige artikelen uit uw arbeidsovereenkomst blijven ongewijzigd. Wij danken u voor uw positieve inzet en wensen u veel succes in de verdere uitoefening van uw functie bij ons. Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u terecht bij uw direct leidinggevende (Naam) of bij afdeling personeelszaken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief loonsverhoging conform een collectieve cao verhoging

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief loonsverhoging cao

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Zoals u weet zijn wij aangesloten bij de cao (naam van de cao). Volgens deze cao vindt er 2 keer per jaar een collectieve loonsverhoging plaats. 

Voor nu betekent dit dat er een collectieve loonsverhoging van (percentage) zal worden doorgevoerd per (datum). Hieronder staat wat dit voor u zal betekenen.


Oude Bruto loon: EURO (bedrag)

(percentage van de verhoging) x (Oude bruto loon) = een verhoging van EURO (bedrag) Bruto

Bruto loon per (datum) EURO (bedrag)

 

De overige artikelen uit uw arbeidsovereenkomst blijven ongewijzigd. Voor vragen kunt u terecht bij afdeling personeelszaken bij (Naam).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief loonsverhoging op verzoek van werknemer

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief loonsverhoging vragen

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heb ik een gesprek gehad met mijn direct leidinggevende (naam). Daarin heeft hij aangegeven zeer tevreden te zijn over mijn inzet en functioneren. Ik heb hem gevraagd of het mogelijk is om een loonsverhoging te krijgen. Hij ziet daar ruimte in, maar heeft mij verzocht om mijn verzoek schriftelijk in te dienen bij afdeling personeelszaken.

Ik werk al ruim (aantal) maanden met veel plezier voor (bedrijfsnaam). Echter ben ik met een laag salaris ingestapt en zou ik daar graag verandering in zien. Het gemiddelde uurloon van iemand met mijn kennis en ervaring ligt op EURO (bedrag) en mijn uurloon is momenteel EURO (bedrag).

Mijn verzoek is om mijn uurloon recht te rekken met het gemiddelde naar EURO (bedrag). Graag verneem ik van u of u hiermee akkoord gaat.

 

In afwachting op uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief loonsverhoging vragen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: verzoek loonsverhoging

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Sinds enkele jaren ben ik werkzaam bij (bedrijf) in de functie van (functienaam). Ik werk met veel plezier voor het bedrijf, maar als ik naar mijn collega’s kijk is mijn salaris onder de norm. Daarom vraag ik hierbij om een loonsverhoging.

Mijn huidige salaris is EURO (bedrag). Na onderzoek binnen de markt is een norm salaris voor deze functie met mijn opleiding en werkervaring EURO (bedrag). Daarom verzoek ik u mijn salaris te verhogen met EURO (bedrag), waardoor ik uitkom op een bruto salaris van EURO (bedrag) per maand.

Zoals u uit mijn beoordelingen kunt lezen, is mijn inzet, kennis en kunde goed. Ik hoop op korte termijn van u te horen en dat u akkoord gaat met mijn voorstel voor een salarisverhoging zoals hierboven beschreven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief loonsverhoging werkgever

Download brief loonsverhoging cao

Download brief loonsverhoging verzoek

Download brief loonsverhoging vragen

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.