Voorbeeld offerte producten


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte producten, bekijk en download de voorbeeld offerte voor de verkoop van producten. 

WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte producten

Naam potentiele opdrachtgever

Contactpersoon potentiele opdrachtgever

Adres potentiele opdrachtgever

Telefoon potentiele opdrachtgever

E-mail potentiele opdrachtgever

 

 

Naam potentiele opdrachtnemer

Contactpersoon potentiele opdrachtnemer

Adres potentiele opdrachtnemer

Telefoon potentiele opdrachtnemer

E-mail potentiele opdrachtnemer

 

 

 

Offertenummer: (offertenummer)    

Offertedatum: (offertedatum)

 

 

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. (datum) is het ons een genoegen u volgens bijgaande offerte onze aanbieding voor de levering van (korte omschrijving van de producten) te doen toekomen.

 

Deze offerte bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1.    Beschrijving van het project

2.    Specificatie van de producten  

3.    De afspraken en uitgangspunten

4.    De condities van de levering

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon).

 

 

Met vriendelijke groet,

(naam potentiele opdrachtnemer)

 

 

Contactpersoon en functie van de potentiele opdrachtnemer

 

 


 

1.    Beschrijving van het project

Hier staat een globale beschrijving van het project. Bijvoorbeeld de levering van de inrichting van een woonkamer.

 

1.1 Levering

Levering zal plaatsvinden op het onderstaande adres:

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Contactpersoon, telefoonnummer, email

 

1.2 Planning

Hier komt een heldere planning van de levering. Dat kan op een dag en bepaald tijdstip zijn, maar het kan ook zijn dat er verschillende data van levering zijn.

 

2.    Specificatie

Hier specificeer je de producten en de prijzen van de verschillende producten. Wanneer het om veel verschillende producten gaat, kan je ervoor kiezen om dit onderdeel in Excel te maken en in dit document in te voegen, of als bijlage toe te voegen. In dat geval vermeld je hier een totaalprijs en verwijs je naar de bijlage voor een specificatie.

 

3.    Afspraken en uitgangspunten3.2 Meerwerk

De onder punt 2 vermelde specificatie is bedoeld als een reële indicatie van het werk. De praktijk leert dat tijdens het werk afwijkingen van aantallen en materialen zullen ontstaan. Alle extra producten worden slechts geleverd in overleg en met handtekening van de contactpersoon. In dat geval zullen de producten als zijnde meerwerk worden geleverd.

 

4.    Condities

Voor deze offerte gelden de volgende condities:

ü  Alle producten worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd.

ü  Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

ü  Tot een netto orderbedrag geldt een betalingstermijn van 14 dagen na levering.

ü  Vanaf een netto orderbedrag van € ____,- excl. BTW gelden de volgende condities:             50% direct bij opdracht, 50% binnen 30 dagen na levering.,

ü  Zie planning onder punt 1.

ü  De geldigheid van deze offerte is 30 dagen.

ü  Op deze offerte en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van (naam potentiele opdrachtnemer) van toepassing. Een kopie van de algemene voorwaarden is als bijlage van deze offerte toegevoegd.

Download voorbeeld offerte producten

Download de voorbeeld offerte producten in Word en pas deze aan in je eigen stijl. 

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel