Voorbeeld offerte adviesbureau


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte adviesbureau, wanneer je tegen betaling adviezen uitbrengt. Vaak zullen de aanvragers meerdere offertes opvragen om deze met elkaar te vergelijken. Het is daarom van belang om de aanvraag van de offerte goed over te nemen, zodat de aanvrager goed kan vergelijken.  

Een offerte is een (formeel) aanbod op verzoek van een (potentiële) klant, tot het sluiten van een overeenkomst. Een offerte kan producten en/ of diensten betreffen. Een offerte wordt veelal op maat gemaakt aan de hand van de wensen van de aanvrager.


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte adviesbureau

Algemene gegevens

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden gaan in per (datum).

 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd bij u op kantoor en op afstand. Maandelijks zal een fysieke afspraak bij uw kantoor worden ingepland op (datum) om de cijfers te bespreken.

 

De werkzaamheden bestaan uit de advisering omtrent: omschrijving van het advies.

 

De werkzaamheden zijn onderverdeeld in de volgende onderdelen:

     Onderverdeling advies

     Onderverdeling advies

     Onderverdeling advies

     Onderverdeling advies

 

Prijzen

Voor de advieswerkzaamheden zal een all-in prijs worden gehanteerd van: (prijs).Dit bedrag is exclusief 21% B.T.W en zal in 3 termijnen (data) worden gefactureerd. Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen.

 

Extra werkzaamheden zullen in overleg op basis van nacalculatie worden gefactureerd tegen een uurtarief van (tarief) exclusief BTW.


Voorwaarden

Op de werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een kopie is bijgesloten. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tekeningsbevoegde

Handtekening

Voorbeeld offerte adviesbureau begeleidende brief

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender 


AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum 

Betreft: Voorbeeld offerte adviesbureau

 

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor uw advisering omtrent (onderwerp advies).

Wij lichten onze offerte graag nader toe in een gesprek.  Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon). 

Aarzelt u zeker niet contact met ons op te nemen wanneer er nog vragen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam tekeningsbevoegde

Handtekening tekeningsbevoegde

Download de voorbeeld offerte adviesbureau in Word

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel en bekijk onze andere voorbeeld offertes