Voorbeeld offerte feest


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte feest, een prijsopgave voor het faciliteren van een feest. Bekijk ook de andere voorbeeld offertes op onze site. De offerte voor een feest kan uit verschillende onderdelen bestaan. De locatie, het personeel, de hapjes en de drankjes en de schoonmaak bijvoorbeeld. Je kunt ervoor kiezen om de prijzen apart te vermelden, zodat er helderheid is over de verdelen, of om een totaalprijs te hanteren. Je kunt er ook voor kiezen om een korting te geven op de totaalprijs. 


Daarnaast is het belangrijk om erover na te denken hoe lang de offerte voor het feest geldig is. Hierdoor voorkom je dat er voor een te lange periode een optie ligt op bepaalde data. 


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte feest

Begeleidende brief 

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats en datum

Betreft: Voorbeeld offerte feest


Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor uw feest op (datum) bij (locatie).   

Wij lichten onze offerte graag nader toe in een gesprek.  Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon).

Aarzelt u zeker niet contact met ons op te nemen wanneer er nog vragen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld offerte feest

Algemene gegevens

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Werkzaamheden

Het betreft een feest van (aantal) personen op (datum) te (locatie).

 

     Huur locatie (omschrijving) inclusief personeel

     Versiering van de locatie

     Omschrijving van de hapjes

     Omschrijving van de gerechten

     Omschrijving van de drankjes

     Schoonmaakkosten

 

Prijzen

Het totaalbedrag van de catering is (bedrag).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W. Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

 

Voorwaarden

Op de werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een kopie is bijgesloten. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tekeningsbevoegde

Handtekening

Download voorbeeld offerte feest

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel