Voorbeeld offerte freelancer


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte freelancer, bekijk ook de andere voorbeeld offertes in Word en Excel. 

Een offerte bestaat uit de volgende onderdelen:

  • NAW gegevens van jou en van de ontvanger
  • Plaats en dagtekening
  • Ondertekening

Inhoudelijk bestaat de offerte uit

  • Verwijzing naar een aanvraag, wanneer er een offerte aanvraag is gedaan (mondeling of schriftelijk) verwijs je daarnaar)
  • Een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden/ leveringen (zorg ervoor dat alle onderdelen helder zijn omschreven, zodat er geen onduidelijkheid achteraf komt)
  • De prijzen (vermeld of de prijzen inclusief of exclusief BTW zijn)
  • De planning
  • Eventuele verwijzing naar de algemene voorwaarden


Voorbeeld offerte freelancer

Naam verzender

Postadres verzender

Postcode en plaats verzender

 

Naam ontvanger

T.a.v. (contactpersoon)

Postadres ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Kenmerk: Nummer

 

 

Geachte heer/ mevrouw (naam),

 

Naar aanleiding van uw aanvraag sturen wij u hierbij graag onze offerte voor (beknopte omschrijving van de inhoud van de offerte).

 

Aanbod

Hier geef je een uitgebreide omschrijving van het project. Het kan zijn dat er al door de aanvraag een richting aan is gegeven, dan wordt dat overgenomen. Zorg ervoor dat duidelijk wordt weergegeven wat er allemaal onder de offerte valt en eventueel wat de uitzonderingen zijn en niet onder de offerte valt. Het is van belang dat het voor alle partijen duidelijk is welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden.

 

Planning

Hier geef je weer wat de planning is voor het project. Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden, of wanneer worden producten geleverd.

 

Prijzen

Hier geef je de prijzen weer. Zorg ervoor dat deze weer helder worden weergegeven, op bijvoorbeeld uur niveau of productniveau. Geef ook aan of de prijzen inclusief of exclusief BTW zijn en welk BTW percentage gehanteerd wordt.

 

Geldigheid

Hier geef je de geldigheidsduur van de offerte weer. Een termijn van bijvoorbeeld 30 dagen, maar dat is vrij ter keuze. Het is van belang om een geldigheidsdatum in de offerte te zetten omdat er data vrij gehouden moeten worden als er een bepaalde planning gehanteerd moet worden. Ook kunnen productprijzen veranderen, welke anders doorgevoerd zouden moeten worden in de offerte.

 

Ik vertrouw erop u hiermee een passend voorstel te doen. Heeft u nog vragen, dan hoor ik dat uiteraard graag. Ik nodig u graag uit om deze offerte getekend te retourneren

aan bovenstaand adres.

 

Algemene voorwaarden

Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden (naam algemene voorwaarden) van toepassing.

 

Ondertekening voor akkoord

Ondergetekenden verklaren hiermee akkoord te gaan met de in deze offerte genoemde afspraken.

 

 

Plaats, datum                                                                                    Plaats, datum

 

Naam en handtekening                                                                    Naam en handtekening

 

 

Bijlage: algemene voorwaarden

 

Download de voorbeeld offerte freelancer in Word

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel en bekijk onze andere voorbeeld offertes