Voorbeeld offerte cateraar


voorbeeld-offerte-templates

Voorbeeld offerte cateraar, bekijk de verschillende voorbeeld offertes en pas deze eenvoudig aan in je eigen stijl. De catering kan bestaan uit verschillende zaken zoals hapjes, drankjes, of bijvoorbeeld hele maaltijden. Geef duidelijk weer wat er allemaal onder de catering valt en wat er eventueel niet onder valt, maar nog extra besteld zou kunnen worden. 


Bekijk ook de andere voorbeeld offertes op onze website. 


WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte cateraar

Algemene gegevens

Gegevens Opdrachtgever                                            

Naam van de opdrachtgever

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer en email opdrachtgever

Contactpersoon opdrachtgever

 

Gegevens Opdrachtnemer                                          

Naam van de opdrachtnemer

Straat, huisnummer, postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer en email opdrachtnemer

Contactpersoon opdrachtnemer

 

Datum van de offerte: (datum)

Deze offerte is geldig tot: (datum)

 

Werkzaamheden

Het betreft de catering van (aantal) personen op (datum) te (locatie).

 

     Omschrijving van de hapjes

     Omschrijving van de hapjes

     Omschrijving van de hapjes

     Omschrijving van de hapjes

 

 

     Omschrijving van de gerechten

     Omschrijving van de gerechten

     Omschrijving van de gerechten

     Omschrijving van de gerechten

 

     Omschrijving van de drankjes

     Omschrijving van de drankjes

     Omschrijving van de drankjes

 

 

Prijzen

Het totaalbedrag van de catering is (bedrag).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W. Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

 

Voorwaarden

Op de werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een kopie is bijgesloten. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde offerte voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tekeningsbevoegde

Handtekening

Voorbeeld offerte cateraar begeleidende brief

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: Voorbeeld offerte cateraar


Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor de catering op (datum) bij (locatie).  

Wij lichten onze offerte graag nader toe in een gesprek.  Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon). 

Aarzelt u zeker niet contact met ons op te nemen wanneer er nog vragen zijn.


Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld offerte cateraar

Download hieronder de voorbeeld offerte in Word en pas deze aan in je eigen stijl. 

Lees meer over het opstellen van een offerte op de website van de kamer van koophandel