Voorbeeld offerte bouw Excel


voorbeeld-offerte-templates

Een voorbeeld offerte bouw Excel om te gebruiken als leidraad wanneer je een aanbod wil uitbrengen aan een (potentiële) klant. Een offerte is een (formeel) aanbod op verzoek van een (potentiële) klant, tot het sluiten van een overeenkomst.


Een offerte kan producten en/ of diensten betreffen. Een offerte wordt veelal op maat gemaakt aan de hand van de wensen van de aanvrager.


Vaak zullen de aanvragers meerdere offertes opvragen om deze met elkaar te vergelijken. Het is daarom van belang om de aanvraag van de offerte goed over te nemen, zodat de aanvrager goed kan vergelijken.  


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld offertes en facturen.


Je kunt er ook voor kiezen om je digitale offertes te maken in een daarvoor bestemd softwareprogramma. Boekhoudprogramma’s hebben vaak ook de mogelijkheid om je digitale offertes in te maken.


Als je vaak offertes moet maken en je dit wil automatiseren zijn er genoeg offerte programma’s beschikbaar waaruit je kan kiezen. Ook kan je bijvoorbeeld in Canva een standaard template maken voor je offerte.WAT STAAT ER IN EEN OFFERTE?

Over het algemeen bestaat een offerte in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • De naam van de verkoper en de koper
  • De datum waarop de offerte is uitgegeven
  • Een beschrijving van het product of de dienst
  • De hoeveelheid van het product of de dienst die wordt aangeboden
  • De prijs van het product of de dienst, inclusief eventuele belastingen en verzendkosten
  • De betalingsvoorwaarden
  • De duur van de offerte
  • Eventuele bijzondere voorwaarden of beperkingen


Voorbeeld offerte bouw Excel 

Voorbeeld offerte bouw in Excel 

Download de voorbeeld offerte in Excel en pas deze aan in je eigen stijl. 

Voorbeeld offerte begeleidende brief

Download de begeleidende briefbij de offerte bouw en pas deze aan in je eigen stijl. 

Voorbeeld offerte bouw Excel begeleidende brief

VAN

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: Voorbeeld offerte bouw Excel

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor (omschrijving project).

 

Wij hebben voor u in de bijlage een offerte toegevoegd voor de volgende werkzaamheden: (hier geef je een omschrijving van de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd en/ of de producten die geleverd zullen worden). Geef helder en alles omvattend weer wat de offerte betreft zodat daar geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

 

Je geeft ook aan wat er gebeurt bij eventueel meerwerk. Bijvoorbeeld at meerwerk na goedkeuring van de opdrachtgever uitgevoerd kan worden tegen een bepaald tarief.

 

De planning van de werkzaamheden is: Start op (datum) en oplevering op (datum).

 

De gehanteerde prijzen zijn inclusief/ exclusief BTW.

De geldigheid van de offerte is (aantal dagen na dagtekening). Wanneer u niet binnen deze periode de opdracht indient, kunnen wij u niet verzekeren dat wij de genoemde planning kunnen behalen en kunnen er prijsverschillen ontstaan.

 

Wij lichten onze offerte graag nader toe in een gesprek.  Mocht u vragen hebben over de offerte, neemt u dan gerust contact op met (contactpersoon). Aarzelt u zeker niet contact met ons op te nemen wanneer er nog vragen zijn.

 

Op de werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een kopie is bijgesloten. Bij ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Lees meer over het maken van een offerte op de website van de kamer van koophandel en bekijk onze ander offerte voorbeelden