Format Businessplan


voorbeeld-ondernemingsplan-word

Format Businessplan, bekijk en download gratis een voorbeeld van een ondernemingsplan. 

Inhoudsopgave format businessplan

In de inhoudsopgave staat een overzicht van de verschillende hoofdstukken met de bijbehorende paginanummers.

Samenvatting format businessplan

Na het opstellen van het plan, maak je een korte samenvatting van het bedrijf. De kernactiviteiten en belangrijkste factoren. 

Gegevens van de ondernemer(s) format businessplan

Hier vermeldt je de persoonlijke gegevens van de ondernemer(s). Je opleidingen, werkervaringen en persoonlijke kwaliteiten. Uit dit onderdeel blijkt dat je geschikt bent om het bedrijf op te zetten.

Bedrijfsgegevens format businessplan

  1. Omschrijving product en/ of dienst: Hier staat welke producten en/ of diensten het bedrijf gaat leveren.
  2. Prijs: Hier staat welke prijzen er gehanteerd gaan worden.
  3. De rechtsvorm: Hier staat welke rechtsvorm het bedrijf gaat hebben, bijvoorbeeld eenmanszaak, vennootschap onder firma, of besloten vennootschap.
  4. Vergunningen: In dit onderdeel wordt aangegeven welke vergunningen het bedrijf nodig heeft.
  5. Algemene organisatie: Hier komen de organisatiegegevens te staan. Van vestigingsplaats, tot werknemers en taakverdeling.

Concurrentieanalyse

In de concurrentieanalyse geef je een uitgebreide weergave van je concurrenten. Wie je concurrenten zijn, wat ze aanbieden, welke prijzen ze hanteren, op welke locatie ze zitten en welk marktaandeel ze hebben. Het is belangrijk dat je een goed beeld hebt van je concurrenten zodat je kunt bepalen hoe je je gaat onderscheiden en welk marktaandeel haalbaal zal zijn.

Marketingplan

In het marketingplan komt aan bod hoe je het bedrijf gaat promoten. Ga je reclame maken, ga je partijen aanschrijven, koude acquisitie, de website, eventuele nieuwsbrieven, acties, opening enzovoorts.

SWOT Analyse (Strengst, Weaknesses, Opportunity’s, Threats)

In de SWOT-analyse staan de Strengts (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunity’s (kansen) en Threats (bedreigingen).

De sterke en zwakke punten van het bedrijf zijn bijvoorbeeld de financiële positie, de interne kennis en ervaring en de onderscheiding van het product of dienst.

De kansen en bedreigingen komen van buitenaf. Dit zijn bijvoorbeeld de economische situatie, weersveranderingen, toenemende concurrentie en verandering van behoefte van de doelgroep.

Financieel plan

  1. Exploitatiebegroting: In de exploitatiebegroting geef je een weergave van de te verwachten omzet en kosten. Dit doe je per maand voor het eerste jaar en dan nog eens per jaar voor een periode van 5 jaar. In de exploitatiebegroting kan je zien wat de verwachte winst is en daarmee ook de verwachte aflossingscapaciteit, of terugverdienperiode.
  2. Investeringsbegroting: In de investeringsbegroting staat wat de totale investeringen zijn en hoe je verwacht deze te gaan financieren.
  3. Break even berekening: In de break even berekening staat bij welke omzet/ afname je uit de kosten bent. Zo kan je zien wat je minimaal moet verkopen om geen verlies te maken.
  4. Solvabiliteitsberekening: De solvabiliteitsberekening geeft aan wat je financiële positie is. Kan je bedrijf tegen een stootje, of zal het met de eerste tegenvaller direct failliet gaan? 

Download Format businessplan in Word

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.